Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2011
ΙΚΑ  17-02-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2011

ΙΚΑ 18-02-2011

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2011

ΙΚΑ  4-03-2011

ΘΕΜΑ: Διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2011
ΙΚΑ 9-03-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2011

ΙΚΑ  9-03-2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου 17/4-3-2011 (σχετικά με την διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2011

ΙΚΑ 11-03-2011

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2011

ΙΚΑ  21-03-2011

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2011

ΙΚΑ 8-04-2011

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της Φ40021/οικ.4856/397/ ΦΕΚ 478/Β΄/29-3-11 Κ.Υ.Α. ΄Οροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2011

ΙΚΑ 12-04-2011

ΘΕΜΑ: Επέκταση των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2011

ΙΚΑ 19/04/2011

ΘΕΜΑ:Μεταφορά στο Δημόσιο των εισφορών Κλάδου Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΟΠΣ & ΕΠΥ) καθώς και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 3865/2010.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή