Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27040/1798

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27047/1800

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών Μισθωτών Ασφαλισμένων - Κατάργηση εισφοράς Εργοδοτών υπέρ ΟΕΚ - ΟΕΕ
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ.26776/ 984

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Κατάργηση Εισφοράς ΤΕΑΠΥΚ
Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ
4093/2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10034/οικ.26561/472

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 70 ΙΚΑ

ΙΚΑ 7-11-2012

ΘΕΜΑ :Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α20/251/115

IKA 1-11-2012

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 IKA

ΙΚΑ 23-10-2012

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/182 ΙΚΑ

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/183

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/175
IKA 2-10-2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή