Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 ΙΚΑ

ΙΚΑ 11-7-2013

ΘΕΜΑ:Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής : «Εργόσημο». Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΟΓΑ

ΟΓΑ 1-7-2013

ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση ιδιοκτητών ενοικιαζόμενων δωματίων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΟΑΕΕ

OAEE 24-4-2013

ΘΕΜΑ:«Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012- Απαλλαγή από τα τέλη καθυστέρησης».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 ΙΚΑ Δηλώσεις οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτών

ΙΚΑ 22-5-2013

ΘΕΜΑ: Δηλώσεις οικιοθελούς αποχώρησης μισθωτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 21-5-2013

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις ασφάλισης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΟΑΕΕ

OAEE 10-5-2013

ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10034/οικ12579/328

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 26-4-2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81  του ν.4144/2013(ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 10057/ οικ 11988/ 732

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-4-2013

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρσθμίσεων του άρθ. 46 παρ.1 του ν.4144/2013 (τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012)  

Σημείωση: Ρυθμίσεις σχετικά με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ιδίως το πρώην ΤΑΤΤΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 ΟΑΕΕ

OAEE 22-4-2013

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΟΑΕΕ

OAEE 22-4-2013

ΘΕΜΑ :«Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή