Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΟΑΕΕ

OAEE 11-4-2013

ΘΕΜΑ: α) Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( Ε.Κ.Α.Σ. )

β) Προϋποθέσεις καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ για το έτος 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΟΑΕΕ

OAEE 10-4-2013

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( Το άρθρο 25 του ν. 3846/10,  αφορά την ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 ή 3100 σε νησιά).

ΕΓΓΡΑΦΟ Α11/42

ΙΚΑ 20-3-2013

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο»

ΕΓΓΡΑΦΟ 8672/1803

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 19-3-2013

ΘΕΜΑ: Οριστική καταπολέμηση φαινομένων παραβατικότητας –Εξυγίανση ασφαλιστικού συστήματος

ΕΓΓΡΑΦΟ 20079/ 2013 ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ 9-3-2013

ΘΕΜΑ «Υπαγωγή στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ των συμβασιούχων έργου και των εργαζομένων σε ατομικές επιχειρήσεις συζύγων ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 / 2013

ΙΚΑ 4-3-2013

ΘΕΜΑ : 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2013

IKA 4-2-2013

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα - Αυτόφωρη Διαδικασία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 / 2013

IKA 1-3-2013

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 / 2013

IKA 13-2-2013

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/οικ.27047/1800

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή