Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2011

ΙΚΑ 11-07-2011

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής - Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και σσφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2011

ΙΚΑ 18/07/2011

ΘΕΜΑ :Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1-8-2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2011

ΙΚΑ  28-07-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2011

ΙΚΑ 3-08-2011

ΘΕΜΑ :Ταυτοποίηση στοιχείων ασφαλισμένων κατά την ιατρική επίσκεψη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54/2011

ΙΚΑ 10-08-2011

ΘΕΜΑ:Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Α23/269/21/2011

ΙΚΑ  29-08-2011

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης τους μετά τον τοκετό.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57/2011

IKA  17-08-2011

ΘΕΜΑ: «Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Αναπροσαρμογή του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 58/2011

IKA  23-08-2011

ΘΕΜΑ : «Έξοδα κηδείας» - «Επίδομα ασθένειας»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ.Φ40021/οικ.20171/2469/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  26-08-2011

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εφαρμογής διατάξεων των άρθρων 35, 48 και 76 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 55/2011

ΙΚΑ  11-08-2011

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.3996/2011 και παροχή οδηγιών σχετικά με τις χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική Ικανότητα»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή