Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 IKA

ΙΚΑ 23-10-2012

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/182 ΙΚΑ

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/183

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/175
IKA 2-10-2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

2-8-2012 Εγκύκλιος 55 ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ. Σ60/74 Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 138 περ. I του Ν.4052/2012 και παροχή οδηγιών .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56 ΙΚΑ

IKA 2-8-2012

ΘΕΜΑ : Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

IKA 1-8-2012

ΘΕΜΑ :«Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2011 και 2012».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 ΟΑΕΕ

OAEE 27-7-2012

ΘΕΜΑ : «Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 27-7-2012

ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/118

ΙΚΑ 15-6-2012

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. - Προθεσμία καταβολής εισφορών»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή