Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29-1-2022 Απόφαση 6966 ΦΕΚ Β΄283 Παράταση προθεσμιών υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 και καταβολής της πρώτης δόσης.

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 και καταβολής της πρώτης δόσης.

27-1-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 34300 Εξυπηρέτηση ασφ/νων και συνταξιούχων του τ.ΕΤΑΑ και τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και μεταφορά αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: Εξυπηρέτηση ασφ/νων και συνταξιούχων του τ.ΕΤΑΑ και τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και μεταφορά αρμοδιοτήτων

19-1-2022 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. Δ12α/ΓΠ οικ4825/46 Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

19-1-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 25203 Α. Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ' αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ - Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents - PDs)

ΘΕΜΑ: Α. Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ «Κωδικοί e-ΕΦΚΑ στο IR» της υπ' αρ. 39/05-07-2021 Εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ - Β. Οδηγίες για τη συμπλήρωση των Φορητών Εγγράφων (Portable Documents - PDs)

17-1-2022 Εγκύκλιος ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 7197 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος ΟΑΕΔ Αρ. Πρωτ. 7197 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες

14-1-2022 Γεν. Έγγραφο 18803 Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους: • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απ

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζόμενους: • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ"

1-1-2022 Απόφαση Αριθμ. 109381 ΦΕΚ Β΄6372 Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».

31-12-2021 Απόφαση Αριθμ. 108740 ΦΕΚ Β΄6355 Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών -«ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».

ΘΕΜΑ: Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών -«ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».

29-12-2021 Κ.Υ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

ΘΕΜΑ: Ανοικτό πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για την πρώτη πρόσληψη νέων ηλικίας 18-29 ετών - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ»

28-12-2021 Εγκύκλιος 69 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 542503 Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π)

ΘΕΜΑ: Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π)

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή