Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2011

ΙΚΑ 8-06-2011

ΘΕΜΑ : Ορθοπεδικά - Ορθωτικά είδη & τεχνητά μέλη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2011

ΙΚΑ  22-06-2011

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική Υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι 31-12-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2011

ΙΚΑ 24-6-2011

ΘΕΜΑ :Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς που έχουν αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ¨.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2011

ΙΚΑ 11-07-2011

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής - Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και σσφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2011

ΙΚΑ 18/07/2011

ΘΕΜΑ :Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1-8-2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51/2011

ΙΚΑ  28-07-2011

ΘΕΜΑ:Πρόγραμμα επαναπρόσληψης ή πρόσληψης 70.000 ανέργων με επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/2011

ΙΚΑ 3-08-2011

ΘΕΜΑ :Ταυτοποίηση στοιχείων ασφαλισμένων κατά την ιατρική επίσκεψη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54/2011

ΙΚΑ 10-08-2011

ΘΕΜΑ:Προαιρετική υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μέχρι 31-12-2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. Πρωτ. Α23/269/21/2011

ΙΚΑ  29-08-2011

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, που αφορά στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης τους μετά τον τοκετό.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 57/2011

IKA  17-08-2011

ΘΕΜΑ: «Αύξηση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη από 1/7/2011 έως 30/6/2012. Αναπροσαρμογή του παραπληγικού επιδόματος από 1/7/2011 έως 30/6/2012.»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή