Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΙΚΑ 03-05-2012

ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10221/οικ9547/650

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30-4-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΕ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 31 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄)».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε10/9

ΙΚΑ 23-4-2012

ΘΕΜΑ :

«Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»
ΕΓΓΡΑΦΟ Γ 99/1/94

IKA 17-4-2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/91

ΙΚΑ 10-4-2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ.των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 ΙΚΑ

ΙΚΑ 6-4-2012

ΘΕΜΑ : «Χρονικές προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα »

ΕΓΓΡΑΦΟ Α41 1 ΙΚΑ

ΙΚΑ 3-4-2012

ΘΕΜΑ : «Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5980/201

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης- 26-3-2012 - ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/02.03.2011) για την άσκηση των επαγγελμάτων-δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας και των Ε,ιχειρήσεων Προσωρινής Α,ασχόλησης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 / 2012 ΙΚΑ

IKA 20-3-2012

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Κανονισμού Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων - Κ.Β.Α.Ε.»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α21/449/25

IKA 22-2-2012

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή