Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11/2012 ΙΚΑ

IKA 6-02-2012

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2012»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2012 ΙΚΑ

IKA 17-01-2012

Θ Ε Μ Α :

«Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 95 / 2011 / ΙΚΑ

IKA 29-12-2011 

 ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυομένων ηλικίας 55 - 64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν.3996/2011»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α21_449_18_2011

ΙΚΑ 29-12-2011

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000/26037/3298/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  15-12-2011
ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λήψη παροχών ασθένειας»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Β 143513/201 ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ  08-11-2011

ΘΕΜΑ: Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυόμενων ηλικίας 55-64 ετών.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80000 / οικ 24629/880/2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-10-2011
ΘΕΜΑ  «Κοινοποίηση ρυθμίσεων που αφορούν στους Τομείς της κύριας ασφάλισης του  Ε.Τ.Α.Α.»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε 41/401

IKA  18-10-2011

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση, από πλευράς Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., περιπτώσεων ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις και οι οποίες ρυθμίζονται με τις διατάξεις του
Ν. 4014 /2011 (ΦΕΚ.209/τ.Α΄/21-9-2011) ».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ Πρωτ Φ80000/16606/470/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  10-10-2011

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α΄)»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Υ 70 / 11 ΙΚΑ

ΙΚΑ 28-09-2011

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία καθορισμού βαθμού αναπηρίας των ασφ/νων του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ - Κοινοποίηση διατάξεων αρθρ. 6 του ν. 3863/2010»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή