Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2011

ΙΚΑ 3-05-2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ή προσαύξηση σε σύνταξη για παιδιά που σπουδάζουν στο Ι.Ι.Ε.Κ. CRAFT.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2011

ΙΚΑ  5-05-2011

ΘΕΜΑ:Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό τομέα ( τ. Τ.Ε.Α.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ. ) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Απεικόνιση ασφάλισης στην Α.Π.Δ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚ. 33 ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/2011

ΙΚΑ  27-05-2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σε θέματα Ασφάλισης - Εσόδων μετά την υπαγωγή των ασφ/νων και συντ/χων του ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2011

ΙΚΑ   31-05-2011

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2011

ΙΚΑ  3-06-2011

ΘΕΜΑ :Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2011

ΙΚΑ 8-06-2011

ΘΕΜΑ : Ορθοπεδικά - Ορθωτικά είδη & τεχνητά μέλη.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42/2011

ΙΚΑ  22-06-2011

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική Υπαγωγή στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και δικαίωμα επιλογής προαιρετικής υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσληφθέντων στο Δημόσιο μέχρι 31-12-2010, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 2 του Ν. 3865/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43/2011

ΙΚΑ 24-6-2011

ΘΕΜΑ :Οδηγίες προς τους συμβεβλημένους με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ γιατρούς που έχουν αποδεχθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ¨.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2011

ΙΚΑ 11-07-2011

ΘΕΜΑ :Υποχρεωτική είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛ.ΤΑ για περιόδους απασχόλησης από 1/7/2011 και εφεξής - Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και σσφαλιστικών εισφορών από τους εργοδότες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 47/2011

ΙΚΑ 18/07/2011

ΘΕΜΑ :Παρακράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από 1-8-2011.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή