Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2011

ΙΚΑ   21-01-2011

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διμετών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2011

ΙΚΑ  24-01-2011

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των άρθρων 50 Κ.Κ. 1408/71 και 58 Κ.Κ. 883/04 . Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης συμπληρωματικής παροχής σε αλλοδαπούς συνταξιούχους - υπηκόους Κρατών μελών Ε.Ε.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7/2011

ΙΚΑ   4-02-2011

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος από 1-1-2011.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2011

ΙΚΑ 15-02-2011

ΘΕΜΑ:Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14/2011
ΙΚΑ  17-02-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15/2011

ΙΚΑ 18-02-2011

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) στο ΕΤΕΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17/2011

ΙΚΑ  4-03-2011

ΘΕΜΑ: Διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ & τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/2011
ΙΚΑ 9-03-2011
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2011

ΙΚΑ  9-03-2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες επί της εγκυκλίου 17/4-3-2011 (σχετικά με την διαδικασία πληρωμής γιατρών συμβεβλημένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ για ιατρική επίσκεψη ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21/2011

ΙΚΑ 11-03-2011

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή