Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23/2011

ΙΚΑ  21-03-2011

ΘΕΜΑ:Τροποποίηση προγράμματος επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/2011

ΙΚΑ 8-04-2011

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση της Φ40021/οικ.4856/397/ ΦΕΚ 478/Β΄/29-3-11 Κ.Υ.Α. ΄Οροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28/2011

ΙΚΑ 12-04-2011

ΘΕΜΑ: Επέκταση των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29/2011

ΙΚΑ 19/04/2011

ΘΕΜΑ:Μεταφορά στο Δημόσιο των εισφορών Κλάδου Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & Ε.Τ.Ε.Α.Μ. των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΟΠΣ & ΕΠΥ) καθώς και των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 3865/2010.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 31/2011

ΙΚΑ 3-05-2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ή προσαύξηση σε σύνταξη για παιδιά που σπουδάζουν στο Ι.Ι.Ε.Κ. CRAFT.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2011

ΙΚΑ  5-05-2011

ΘΕΜΑ:Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που ασφαλίζονταν στον επικουρικό τομέα ( τ. Τ.Ε.Α.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ. ) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ., νυν Ε.Τ.Ε.Α.Μ.. Απεικόνιση ασφάλισης στην Α.Π.Δ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚ. 33 ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36/2011

ΙΚΑ  27-05-2011

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες σε θέματα Ασφάλισης - Εσόδων μετά την υπαγωγή των ασφ/νων και συντ/χων του ΤΑ.Π.Γ.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37/2011

ΙΚΑ   31-05-2011

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση πίνακα των χορηγουμένων από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορθοπεδικών, ορθωτικών ειδών και τεχνητών μελών και παροχή σχετικών οδηγιών για τη χορήγησή τους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39/2011

ΙΚΑ  3-06-2011

ΘΕΜΑ :Ορισμός εκκαθαριστή μισθοδοσίας για την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40/2011

ΙΚΑ 8-06-2011

ΘΕΜΑ : Ορθοπεδικά - Ορθωτικά είδη & τεχνητά μέλη.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή