Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24-12-2021 Απόφαση Αριθμ. 107422 ΦΕΚ Β΄6231 Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων ταινιών, στο πλαίσιο των συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 2021

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση επιχειρήσεων θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων, χώρων παραστάσεων και επιχειρήσεων κινηματογράφων και διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του CΟVID- 19, για το έτος 2021

24-12-2021 Απόφαση Α.1258 ΦΕΚ Β΄6094 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β' 3750) απόφασης.(Περί παράτασης ρύθμισης οφειλών σε 72 δόσεις)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1179/2021 (Β' 3750) 

21-12-2021 Απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ’/105368 ΦΕΚ Β΄6052 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/25-8-2021 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφ. εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε περιοχές Ευβοίας

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/62139/25-8-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε περιοχές που ανήκουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εξαιτίας των πυρκαγιών του Ιουλίου/Αυγούστου 2021» (Β’ 3956).

20-12-2021 Απόφαση Δ.15/Γ’/οικ. 96195 ΦΕΚ Β΄6013 Διαδικασία αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85)

ΘΕΜΑ: Διαδικασία αντιρρήσεων και τρόπος έκδοσης σχετικών αποφάσεων, στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της υπαγωγής ασφαλισμένου στην ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85)

15-12-2021 Εγκύκλιος 67 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 522233/Σ.876 Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020

15-12-2021 Εγκύκλιος 66 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 521910 Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022.

ΘΕΜΑ: Παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 έως 31.12.2022.

14-12-2021 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 514971Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών.

14-12-2021 Εγκύκλιος Φ. 80000/102641 Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e Ε.Φ.Κ.Α

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης από τους ασφαλισμένους του e Ε.Φ.Κ.Α

13-12-2021 Εγκύκλιος 65 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 515036 -Οδηγίες για την απεικόνιση στην (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων , μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/1

ΘΕΜΑ: -Οδηγίες για την απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης δικηγόρων με έμμισθη εντολή απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων) και προσώπων υπαγόμενων στις διατάξεις παρ. 9, άρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικές περιόδους από 1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 -Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τροποποίησης της ασφάλισης για τα έτη 2019 – 2020

10-12-2021 Απόφαση Αριθμ. 100656 ΦΕΚ Β΄5706 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας «Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45891/2.7.2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός των προϋποθέσεων, κανόνων, διαδικασίας και λοιπών θεμάτων για την πιστοποίηση επαγγελματιών για την εφαρμογή του άρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α΄ 68)» (Β΄ 2954).

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή