Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.78 /2010

ΙΚΑ  25-11-2010

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2011»
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Α40/5 11-3-20111

ΙΚΑ 11-3-2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών των νεοασφαλισμένων του ν.2084/92προερχομένων απο εντασσόμενα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία,Τομείς και Αυτοτελείς κλάδους.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 /2011

ΙΚΑ 9-02-2011

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2011»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.53 /2010

ΙΚΑ 15-07-2010

ΘΕΜΑ: «Καταβολή του επιδόματος αδείας και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.45 / 2010

ΙΚΑ   24-06-2010

ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα» (άρθρα 8 παρ. 4 & 34 παρ. 1 του Α.Ν. 1846/51).

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ Πρωτ Α20/251/83

ΙΚΑ   27-07-2011

ΘΕΜΑ: "Διευκρινίσεις σχετικά με την ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών απο τους εργοδότες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.3863/2010"

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αρ Πρωτ Α23/590/12

ΙΚΑ  02-08-2011

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Α.Ν.1846/51

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ.Φ40021/οικ20129/2468/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   26-08-2011

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.16397 / 635 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  14-07-2011
ΘΕΜΑ : «Εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.»
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.Πρωτ.:14913/343/Φ10034 /2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    27-06-2011

ΘΕΜΑ: Προδιαγραφές του Εργοσήμου»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή