Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

N.5102/2024 ΦΕΚ Α΄ 55 / 13-4-2024

ΘΕΜΑ: Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

Π.Δ. 15 ΦΕΚ Α΄43 / 22-3-2024

ΘΕΜΑ: Οργανισμός Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης.

N.5078/2023 ΦΕΚ Α΄ 211 / 20-12-2023

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.

N.5006/2022 ΦΕΚ Α΄ 239 / 22-12-2022

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5006 Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις.

N.4997/2022 ΦΕΚ Α΄ 219 / 25-11-2022

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

N.4961/2022 ΦΕΚ Α΄ 146 / 27-7-2022

ΘΕΜΑ: Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Ν.4921/2022 ΦΕΚ Α΄ 75 / 18-4-2022

ΘΕΜΑ: Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

N.4892/2022 ΦΕΚ Α΄ 28 / 22-2-2022

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

N.4842/2021 ΦΕΚ Α΄190 / 13-10-2021

ΘΕΜΑ: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

N.4826/2021 ΦΕΚ Α΄160 / 7-9-2021

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή