Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

N.5006/2022 ΦΕΚ Α΄ 239 / 22-12-2022

ΘΕΜΑ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5006 Σπίτι μου - στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις.

N.4997/2022 ΦΕΚ Α΄ 219 / 25-11-2022

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

N.4961/2022 ΦΕΚ Α΄ 146 / 27-7-2022

ΘΕΜΑ: Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

Ν.4921/2022 ΦΕΚ Α΄ 75 / 18-4-2022

ΘΕΜΑ: Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

N.4892/2022 ΦΕΚ Α΄ 28 / 22-2-2022

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις

N.4842/2021 ΦΕΚ Α΄190 / 13-10-2021

ΘΕΜΑ: Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

N.4826/2021 ΦΕΚ Α΄160 / 7-9-2021

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

N.4670/2020 ΦΕΚ Α΄43 / 28-2-2020

ΘΕΜΑ:Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

N.4618/2019 ΦΕΚ Α΄89 / 10-6-2019

ΘΕΜΑ: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

N.4578/2018 ΦΕΚ Α΄ 200 / 3-12-2018

ΘΕΜΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή