Μοιραστείτε το

N.4445/2016 ΦΕΚ Α΄236 / 19-12-2016

N.4445/2016 ΦΕΚ Α΄236 / 19-12-2016
n_4445_2016.pdf
Μέγεθος:
470.86 kB
Ημερομηνία:
23 Δεκεμβρίου 2016

Ν.4445/2016 ΦΕΚ Α΄236 / 19-12-2016

ΘΕΜΑ:Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016(Α' 85) και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή