Μοιραστείτε το

N.4498/2017 ΦΕΚ Α΄172 / 16-11-2017

N.4498/2017 ΦΕΚ Α΄172 / 16-11-2017
n_4498_2017.pdf
Μέγεθος:
207.02 kB
Ημερομηνία:
17 Νοεμβρίου 2017

ΘΕΜΑ: Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. - Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή