Μοιραστείτε το

N.4618/2019 ΦΕΚ Α΄89 / 10-6-2019

N.4618/2019 ΦΕΚ Α΄89 / 10-6-2019
n_4618_2019.pdf
Μέγεθος:
16.49 MB
Ημερομηνία:
11 Ιουνίου 2019

ΘΕΜΑ: Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή