Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 3667/2008

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 18-6-2008

ΘΕΜΑ: Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 3660/2008

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 7-5-2008

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τους αποχωρούντες από την υπηρεσία δικαστικούς λειτουργούς και άλλες διατάξεις.

Ν. 3655/2008

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 3-4-2008

ΘΕΜΑ: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.

Ν. 3655/2008

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 3-4-2008

ΘΕΜΑ: Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις

Ν. 3620/2007

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 11-12-2007

ΘΕΜΑ: Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις.

Ν. 3588/2007

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 10-7-2007

ΘΕΜΑ: Πτωχευτικός κώδικας.

Ν. 3528/2007

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 9-2-2007

ΘΕΜΑ: Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3843/2006

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 7-8-2006

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδότηση μίσθωση,διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις.

Ν. 3408/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 4-11-2005

ΘΕΜΑ: Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3386/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 23-8-2005

ΘΕΜΑ: Είσοδος,διανομή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή