Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

Ν. 3385/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 19-8-2005

ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης ,την ενίσχυση της κοινωνικης συνοχής και άλλες διατάξεις

Ν. 3371/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 14-7-2005

ΘΕΜΑ: Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

Ν. 3346/2005

 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 17-6-2005

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3345/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 16-6-2005

ΘΕΜΑ: Οικονομικά θέματα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

Ν. 3345/2005

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 16-6-2005

ΘΕΜΑ: Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων.

Ν. 3302/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 28-12-2004

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3243/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 1-6-2004

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις.

Ν. 3234/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 18-2-2004

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

Ν. 3232/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας -12-2-2004

ΘΕΜΑ: Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ν. 3230/2004

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 11-2-2004

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους,μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή