Μοιραστείτε το

ΝΟΜΟΙ & Π.Δ

ΦΕΚ 100 Α 24-8-1982

ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1846/1951

ΦΕΚ 179 Α 21-6-1951

ΘΕΜΑ: Περι κοινωνικών ασφαλίσεων

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή