Μοιραστείτε το

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2013

Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) 2013
37,10 € ανά τεμάχιο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Α. Η ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Β. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ:

1. Έκταση ισχύος

2. Κατώτατα όρια αποδοχών

3. Επιδόματα

    - Επίδομα τριετιών

    - Επίδομα γάμου

    - Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

    - Επίδομα άδειας

4. Χρόνος εργασίας

5. Άδειες των εργαζομένων

    - Άδεια μητρότητας

    - Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών (μειωμένο ωράριο εργασίας)

    - Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών

    - Γονική άδεια ανατροφής

    - Άδεια γάμου

    - Άδεια γέννησης τέκνου

    - Άδεια για ασθένεια εξαρτωμένων μελών

    - Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις 

    - Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

    - Άδεια σε μονογονεϊκές οικογένειες

    - Άδεια λόγω AIDS

    - Άδεια για μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση

    - Άδεια γονέα για παιδί για νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση 

    - Άδεια εργαζομένων για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους

    - Άδεια λόγω θανάτου συγγενικού προσώπου

    - Άδεια φοίτησης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

    - Επιπλέον άδεια ανάπαυσης

    - Συμπληρωματικές διατάξεις περί αδειών:

6. Λοιποί όροι εργασίας

    - Μερική απασχόληση

    - Προστασία της εργασίας των εξαρτημένων ατόμων κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης

    - Συμφωνία - πλαίσιο για το στρες στην εργασία

    - Συμφωνία για την τηλεργασία

    - Εξοικείωση των εργαζομένων με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών

7. Αποζημίωση απολυόμενων εργατοτεχνιτών

8. Εργασία γυναικών

    - Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών

    - Ισότητα των δυο φύλων 

    - Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης & της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς

9. Διατάξεις για τους συνδικαλιστές

    - Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδρομής

    - Εκπαίδευση Συνδικαλιστικών Στελεχών

10. Θέματα Ανέργων / Ο.Α.Ε.Δ.

    - Εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας

    - Λογαριασμός για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση

    - Θέματα σχετικά με τους Οργανισμούς Ο.Α.Ε.Δ., Ο.Ε.Κ., και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

    - Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΠΕΚΕ

    - Εκσυγχρονισμός ΟΑΕΔ

    - Λ.Α.Ε.Κ.

11. Άλλοι οργανισμοί

    - Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

    - Διοίκηση Οργανισμών Αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Ασφαλιστικών Ταμείων

    - Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)

    - Οργανισμός Διαχείρισης Εισφορών για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

12. Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία

    - Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων

    - Σύσταση Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

13. Ασφαλιστικά ζητήματα

    - Ασφαλιστικό, Συνταξιοδοτικό

14. Οικογενειακή πολιτική

    - Στήριξη οικογένειας και γυναικείας απασχόλησης

    - Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των αναδόχων γονέων

    - Προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων

15. Συμφωνίες δέσμευσης των Κοινωνικών Εταίρων  που υπογράφουν την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

    - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανέργων

    - Απαλλαγή από το φόρο της αποζημίωσης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας 

    - Μακροχρόνια άνεργοι 

    - Διευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων

    - Προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαμηλόμισθων και ανέργων

    - Ναρκωτικά, αλκοολισμός, AIDS 

    - Ρατσισμός, ξενοφοβία

    - Αλλοδαποί εργαζόμενοι

    - Προστασία του περιβάλλοντος

    - Σεβασμός της Εθνικής, Θρησκευτικής και Πολιτισμικής ιδιαιτερότητας των εργαζομένων

    - Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων - ανέργων

    - Αδήλωτη Εργασία

    - Εξορθολογισμός της λειτουργίας του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (Δ.Λ.Ο.Ε.Μ.)

    - Ενημέρωση Εργαζομένων

    - Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

    - Προστασία της προσωπικότητας

    - Προστασία των εργαζομένων που ομοιάζουν με μισθωτούς

    - Άλλες μορφές εργασίας

    - Αμοιβή εργαζόμενων φοιτητών και μαθητών

    - Προσπελασιμότητα των εργαζομένων ΑμΕΑ στη χρήση Η/Υ

    - Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμένων εργαζομένων-ανέργων

    - Διευκρινίσεις στην εφαρμογή της άδειας για την φροντίδα των παιδιών

    - Μόνιμη Επιτροπή διάλογου: “Βήμα Διαλόγου” 

    - Άμεση Νομοθέτηση των Συμφωνιών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

16. Πίνακας εξέλιξης βασικών μισθών και ημερομισθίων

17. ΚΥΡΩΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή