Μοιραστείτε το

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.
53,00 € ανά τεμάχιο

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

 

Συγγραφέας: Σπ. Νιάρχος

 

Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε την νομοθεσία της ασφάλισης και των παροχών των

 

Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΕ προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις αλλαγές και

 

τα νέα δεδομένα που υφίστανται συγκεντρωμένα κατά θέμα.

 

 

 

Περιέχει θέματα όπως:

 

Πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση

Προαιρετικές περιοχές και επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται σε αυτές

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης

Υπολογισμός συντάξεων

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης παλαιών και νέων ασφαλισμένων

Απασχόληση συνταξιούχων

Κλάδος υγείας ΟΑΕΕ

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητο για ελεύθερους επαγγελματίες. λογιστές, νομικούς, ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να έχει όλα τα στοιχεία για την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

 

  

 

Αναλυτικά τα περιεχόμενα:

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α΄

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)

 

Εισαγωγή

 

= Σκοπός ΟΑΕΕ

 

= Πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

 

Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ

 

Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών πληθυσμιακών κριτηρίων

 

Ορισμός της προαιρετικής περιοχής - Πληθυσμός

 

= Προαιρετικές περιοχές

 

= Ασφαλισμένοι του τ. ΤΕΒΕ

 

= Ασφαλισμένοι στο τ. ΤΑΕ

 

= Διακοπή και επανένταξη στην ασφάλιση

 

Επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές

 

Διευκρινίσεις για επαγγέλματα προαιρετικής περιοχής

 

= Ασφαλισμένοι «παλαιοί» που έχουν ασφαλιστεί σε άλλο φορέα

 

= Συνταξιούχοι

 

= Πωλητές λαϊκών αγορών

 

= Ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα

 

= Δασικοί συνεταιρισμοί

 

= Επαγγελματίες άνω των 64 ετών

 

= Κριτήριο ελέγχου

 

Βεβαίωση τριετούς απαλλαγής ή ταμειακής ενημερότητας

 

Χορήγηση βεβαίωσης μεταβίβασης - πώλησης αυτοκίνητου (ΔΧ)

 

Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους

 

Παραγραφή απαιτήσεων κατά ΟΑΕΕ

 

Αναστολή παραγραφής απαιτήσεων κατά ΟΑΕΕ

 

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αυτοκίνητου

 

Εντασσόμενοι στον ΟΑΕΕ κλάδοι κύριας ασφάλισης

 

Έδρα επιχείρησης

 

= Δικαιολογητικά μεταφοράς έδρας

 

Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

Διαδικασία επανεγγραφής στο μητρώο ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

Ασφαλισμένοι ασκούντες δραστηριότητες περισσότερες της μιας

 

Δικαιολογητικά εγγραφής στον ΟΑΕΕ

 

= Έμποροι – Επαγγελματίες - Βιοτέχνες (Ατομικές επιχειρήσεις)

 

= Αυτοκινητιστές

 

= Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων

 

= Δικαιολογητικά εγγραφής βάσει πληθυσμού και εισοδήματος

 

Αυτεπάγγελτη εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ

 

Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ

 

Διαγραφή ασφαλισμένων από τα μητρώα του ΟΑΕΕ

 

Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης

 

Έναρξη ασφαλιστικής σχέσης

 

Διάρκεια ασφαλιστικής σχέσης

 

Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης

 

Διάκριση ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

 

= Παλαιοί ασφαλισμένοι

 

= Νέοι ασφαλισμένοι

 

Εξαίρεση νέου ασφαλισμένου από τους κλάδους ασφάλισης ΟΑΕΕ

 

Πολλαπλή ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος

 

Φορολογικά στοιχεία ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών

 

Ιδιοκτήτης - χειριστής χωματουργικού μηχανήματος

 

Εκμεταλλευτές πλοίων αναψυχής πάνω από 10 κόρους

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β΄

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                                                                   

Εξέλιξη ασφαλιστικών κατηγοριών

 

Κατάταξη σε ασφαλιστικές κατηγορίες

 

Κατάταξη σε ασφαλιστική κατηγορία νέων ασφαλισμένων

 

Επιλογή κατάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία

 

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης

 

Τρόπος εξόφλησης των εισφορών

 

Εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών

 

Εκπρόθεσμη καταβολή εισφορών - Πρόσθετα τέλη

 

Αναγκαστική είσπραξη των εισφορών ΟΑΕΕ

 

Παραγραφή δικαιώματος ΟΑΕΕ προς είσπραξη των εισφορών

 

Ποινικές κυρώσεις λόγω μη καταβολής των εισφορών

 

Αναθεώρηση αποφάσεων ασφαλιστικών οργανισμών

 

Μείωση εισφορών κατά το 12μηνο μετά τον τοκετό

 

Επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ

 

= ΠΙΝΑΚΑΣ Προϋποθέσεων για επικουρική σύνταξη

 

Ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης ταμείων

 

Ειδικός λογαριασμός ανεργίας υπέρ ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

 

 

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ΄

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

 

Συντάξιμος χρόνος

 

= Αναγνώριση συντάξιμων χρόνων με εξαγορά από 1-1-2011

 

= Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων

 

= Πλασματικοί χρόνοι συνυπολογίζονται ή μη από 1-1-2011 και μετά

 

= Αναγνώριση συντάξιμων χρόνων με εξαγορά μέχρι 31-12-2010

 

  Δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης με εξαγορά

 

   Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

 

= Παλαιοί ασφαλισμένοι (ΟΑΕΕ   =   τ. ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ)

 

= Νέοι ασφαλισμένοι (ΟΑΕΕ   =   τ. ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ)

 

       - Σύνταξη γήρατος πλήρη

 

       - Σύνταξη γήρατος μειωμένη

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

= Έννοια αναπηρίας

 

= Ανικανότητα λόγω εργατικού ατυχήματος

 

= Ανικανότητα λόγω ατυχήματος εκτός εργασίας

 

= Παλαιοί ασφαλισμένοι

 

= Νέοι ασφαλισμένοι

 

= Αναπηρία λόγω πρόθεσης ή κακουργήματος

 

= Μετατροπή σύνταξης αναπηρίας σε γήρατος

 

= Οριστικοποίηση της σύνταξης λόγω αναπηρίας

 

= Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας για ορισμένο διάστημα

 

= Επανάκριση για σύνταξη λόγω αναπηρίας

 

= Αποφάσεις Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής

 

= Βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

 

Πόσο σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρία

 

= Ο.Α.Ε.Ε.

 

= ΤΑΕ

 

= ΤΕΒΕ

 

Υπολογισμός συντάξεων

 

= ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΑΕΕ από 1-1-2009 (τ. ΤΕΒΕ)

 

= ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΑΕΕ από 1-1-2009

 

= ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΑΕΕ (τ. ΤΑΕ) Επίδομα απόλυτης αναπηρίας

 

Εξωιδρυματικό επίδομα

 

= Έναρξη - διάρκεια – αναστολή εξωιδρυματικού επιδόματος

 

= Ειδικές διατάξεις

 

= Εξωιδρυματικό επίδομα στα μέλη οικογένειας

 

Έναρξη & λήξη καταβολής σύνταξης

 

= Έναρξη καταβολής της σύνταξης

 

= Λήξη καταβολής της σύνταξης

 

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση σύνταξης

 

Τόπος και χρόνος καταβολής της σύνταξης

 

Στέρηση - έκπτωση από το δικαίωμα της σύνταξης

 

Εκχώρηση - κατάσχεση συντάξεων

 

Απόδειξη ηλικίας

 

Υποχρεώσεις συνταξιούχων

 

Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη

 

Συνταξιοδότηση χωρίς διακοπή επαγγέλματος

 

Αναθεώρηση αποφάσεων ασφαλιστικών οργανισμών

 

Συνταξιοδότηση γονέων - συζύγων και αδελφών αναπήρων

 

= Ισχύον καθεστώς από 1-1-2011 και μετά

 

= Αναστολή – Διακοπή της συνταξιοδότησης

 

= Χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη

 

= Χρόνοι ασφάλισης που δεν λαμβάνονται υπόψη

 

Σύνταξη λόγω θανάτου

 

= Προϋποθέσεις σύνταξης λόγω θανάτου

 

= Σύνταξη τέκνων λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου

 

= Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων

 

Σύνταξη διαζευγμένων λόγω θανάτου

 

Επίδομα εορτών (Πάσχα - Χριστ/νων) και επίδομα αδείας

 

Προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση ΟΑΕΕ

 

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

 

= Παλαιοί ασφαλισμένοι (μέχρι 31-12-2012)

 

= Νέοι ασφαλισμένοι (από 1-1-1993)

 

Διαδοχική ασφάλιση

 

= Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου

 

= Καθορισμός αρμόδιου Οργανισμού

 

= Έναρξη καταβολής του ποσού της σύνταξης του συμμετέχοντα Οργανισμού

 

= Συντάξιμες αποδοχές φορέων κύριας ασφάλισης μισθωτών

 

= ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

 

= Ποσοστό συντάξιμων αποδοχών ΟΑΕΕ

 

Απασχόληση συνταξιούχων

 

= Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος

 

= Περιορισμός της σύνταξης

 

= Συνταξιούχοι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

 

= Απασχόληση συνταξιούχων λόγω αναπηρίας

 

= Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση

 

= Υποχρεώσεις απασχολούμενων συνταξιούχων

 

= Έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων            

 

Τυπική ασφάλιση

 

Διπλοσυνταξιούχοι

 

= Λόγω γήρατος

 

= Λόγω αναπηρίας

 

Συρροή συντάξεων

 

Μεταβατικές διατάξεις

 

 

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ΄

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Α.Ε.Ε.

 

Σκοπός

 

Υπαγόμενα στον κλάδο υγείας πρόσωπα

 

= Υποχρεωτικά

 

- Απασχολούμενοι παράλληλα στο θέαμα-ακρόαμα

 

- Παροχές Κλάδου Υγείας συνταξιούχων

 

- Απασχολούμενοι σε Διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ κ.λπ.)

 

- Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ Ν. Πιερίας

 

- Οι άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών

 

= Προαιρετικά

 

= Μέλη οικογένειας

 

= Εξαίρεση από τον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ

 

= Άνεργοι ηλικίας 30 και μέχρι 65 ετών

 

= Δικαιολογητικά

 

= Μηνιαίες ατομικές εισφορές κλάδου υγείας

 

= Έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας

 

= Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας

 

= Ασφαλιστική ικανότητα (Άρθρο 6 του ΚΚΥ)

 

= Απώλεια βιβλιαρίου ασθενείας

 

= Τρόπος παροχής ιατρικής περίθαλψης

 

= Νοσοκομειακή περίθαλψη

 

= Διαδικασία παροχής της νοσοκομειακής περίθαλψης

 

= Νοσηλεία στο εξωτερικό

 

= Επίδομα τοκετού

 

= Έξοδα κηδείας

 

= Εργατικό ατύχημα

 

= Αναγγελία εργατικού ατυχήματος

 

= Αρμόδια υπηρεσία για την έρευνα

 

= Καταβολή επιδόματος εργατικού ατυχήματος

 

= Ατύχημα με υπαιτιότητα τρίτου

 

= Παραγραφή αξιώσεων ασφαλισμένου κατά του ΟΑΕΕ

 

= Επίδομα θερινών διακοπών

 

Πιστοποίηση χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ

 

Επιστροφή εισφορών κλάδου υγείας

 

Επιλογή φορέα ασθενείας συνταξιούχου του ΟΓΑ

 

Μείωση εισφορών κατά 50% κατά το 12μηνο του τοκετού

 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 

Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας

 

Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τρίτα πρόσωπα

 

Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης

 

Υποχρεώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή