Μοιραστείτε το

Οι Ατομικές Συμβάσεις Εργασίας Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων + CD

cdsymbasis
58,30 € ανά τεμάχιο

ΕΙΔΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2011

 

 Το βιβλίο περιέχει το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας στα πλαίσια της Νομοθεσίας και  Νομολογίας. 

Περιλαμβάνει όλες τις δυνατές μορφές και τύπους των συμβάσεων εργασίας, όπως διαμορφώνονται μετά το Π.Δ. 156/94 περί συμβάσεων εργασίας, για την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων της Νομοθεσίας με βάση τους νέους νόμους (2010 - 2011) καθώς και υπόδειγμα Κανονισμού Εργασίας και Δεοντολογίας.

 

Στο CD που συνοδεύει την έκδοση αυτή θα βρείτε πάνω από 45 αναλυτικά υποδείγματα (όπως π.χ. "Σύμβαση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών", "Σύμβαση Εκ Περιτροπής Εργασίας",  "Τροποποιητική Σύμβαση 

Εργασίας (Μείωση Καταβαλλομένων Αποδοχών" κ.ά.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας.

 

Συγγραφέας: Χρήστος Θ. Καρατζάς

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή