Μοιραστείτε το

Το Νέο Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων με το Νόμο 2874/2000

Το Νέο Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων με το Νόμο 2874/2000
17,17 € ανά τεμάχιο

Μετά τη δημοσίευση του Νόμου 2874/2000 προστέθηκαν νέες διατάξεις που τροποποιούν σε πολλά σημεία τις εργασιακές σχέσεις. Στην έκδοση αυτή αναλύονται οι σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από το νέο Νόμο. 
Περιέχει στοιχεία που αφορούν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για Τεχνικό Ασφαλείας και Γιατρό Εργασίας, υποχρεώσεις εργοδοτων για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων και πολλά ακόμη στοιχεία για την απασχόληση των εργαζομένων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή