Μοιραστείτε το

Οδηγός Εφαρμογής Μηχανογραφικού Συστήματος Ι.Κ.Α.

ikabook
79,50 € ανά τεμάχιο

Η έκδοση αυτή αναφέρει αρχικά τη Νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις Εργοδότη - Επιχείρησης.
Ιδιαίτερη επεξεργασία έχει γίνει όσον αφορά τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Περιέχει ένα αναλυτικό ευρετήριο Δραστηριοτήτων και Ειδικοτήτων όπου έχει τη δυνατότητα ο κάτοχος του βιβλίου να αναζητήσει τους κωδικούς και να οδηγηθεί στο σωστό Κωδικό Πακέτου Κάλυψης. Έχει γίνει ειδική εργασία ώστε να ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ οι : 1ον Κωδικός Ειδικότητας, 2ον Κωδικός Δραστηριότητας, 3ον Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ).
Περιλαμβάνει ακόμη πλήρη κατάλογο των Βαρέων και Ανθυγιεινων Επαγγελμάτων και ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται σε εισφορά Επαγγελματικού Κινδύνου. Ένα ακόμη ενδιαφέρον μέρος του Βιβλίου είναι η Ανάλυση των Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (όλων των κλάδων Ασφάλισης π.χ. Ασθένειας, Σύνταξης, ΟΕΚ κ.λπ.) και των Ποσοστών Εισφορών (Εργοδότη - Εργαζόμενου - Σύνολο). Τέλος στο βιβλίο αναλύονται όλα τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στο Ι.Κ.Α. με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης.
Η χρήσιμη αυτή έκδοση - εργαλείο συμβάλει σημαντικά στη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων των ασφαλισμένων καθώς και στη μείωση των λαθών με αποτέλεσμα την ορθή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στις διατάξεις για την ασφάλιση των εργαζομένων και την αποτελεσματική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. Απευθύνετε προς τους υπεύθυνους προσωπικού ή μισθοδοσίας Επιχειρήσεων, Λογιστές Φοροτέχνες, και σε αρμόδια όργανα ελέγχου του Ι.Κ.Α.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή