Μοιραστείτε το

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζομένων
82,68 € ανά τεμάχιο

Το βιβλίo περιέχει πλήρη ανάλυση όλων των επαγγελματικών κινδύνων και πρακτικές υποδείξεις για την αντιμετώπισή τους.

Αναφέρει με έγχρωμη εικονογράφηση όλες τις σημάνσεις με λεπτομερείς επεξηγήσεις. Περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις εργοδοτών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. Επίσης αναφέρει και τις σχετικές υποχρεώσεις των εργαζομένων για την κανονική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αναλύονται τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας που η κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία για τον Γιατρό Εργασίας.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται όλοι οι σχετικοί Νόμοι, Προεδρικά διατάγματα, Κοινοτικές οδηγίες, Κανονισμούς, Υπ. Αποφάσεις, Εγκυκλίους, που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία. Περιλαμβάνει δε και τη σχετική Νομολογία με δικαστικές αποφάσεις για ατυχήματα ή παραλείψεις.

Τέλος ένα αναλυτικό ευρετήριο είναι στην αρχή του βιβλίου ώστε ο κάτοχος του βιβλίου να αναζητά το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Επισημαίνετε ότι ένα ολόκληρο μέρος του βιβλίου αναφέρετε ειδικά για τις σχετικές υποχρεώσεις που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις ,Βιοτεχνίες κ.λπ.) .

Τέλος η έκδοση περιλαμβάνει αναλυτικά και τις υποχρεώσεις των Τεχνικών Εταιρειών και των Οικοδομικών επιχειρήσεων.

 

ΣΗΜ. Οι αγοραστές της έκδοσης μπορούν να επικοινωνούν με την εκδότρια εταιρεία για τυχόν απορίες, διευκρινήσεις κ.λπ. σύμφωνα με τα περιεχόμενα του βιβλίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή