Μοιραστείτε το

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Εισοδήματος, ΚΒΣ, ΦΠΑ,ΦΑΠ

sinxronikodikopoihsh2016
53,00 € ανά τεμάχιο

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ το 2012
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 4072/11.4.2012

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τμηματάρχης Υπ. Οικονομικών

 Στην έκδοση αυτή θα βρείτε την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για:

 • τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε.) του Ν.2238/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
 • τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
 • τον Ν.2523/97 - Ποινολόγιο
 • τους Φορολογικούς Μηχανισμούς όπως ισχύουν τώρα.
 • το Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
 • και τη Φορολογία Ακίνητης Περιουσιας (Φ.Α.Π.)

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

 • Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
 • Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) 
 • Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
 • Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
 • Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Στο βιβλίο εμφανίζονται οι διατάξεις κατα άρθρο με επισήμανση σε όλες τις τελευταίες αλλαγές και επεξηγηματικές υποσημειώσεις.

Ευρετήρια για ανεύρεση θεμάτων.

Συνδυάζει τη συνεχή ενημέρωση μέσω Internet τράπεζας πληροφοριών (Data Base)

ISBN 978-960-99364-9-1

ΣΕΛΙΔΕΣ 650

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28-05-2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή