Μοιραστείτε το

Εθνική Ονοματολογία Οικ.Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)

Εθνική Ονοματολογία Οικ.Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)
42,40 € ανά τεμάχιο

ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ  2009

Όλοι γνωρίζουν την καθημερινή ταλαιπωρία του εφοριακού, του λογιστή, του πολίτη  γενικά, στην οποία οδηγούν οι διάφορες φορολογικές και διοικητικές υποχρεώσεις.

Οι Κ.Α.Δ. Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας αποτελούν μια ταξινόμηση που βελτιώνει την κοινή κωδική γλώσσα ανάμεσα στις Δ.Ο.Υ. ή άλλους φορείς και τις επιχειρήσεις, αλλά και την κοινή γλώσσα μεταξύ των επιχειρήσεων - σε συγκριτικό επίπεδο τουλάχιστον Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν δηλαδή ένα αναγκαίο διοικητικό «κακό».
Η έκδοση της P.i.m.,  με τη συμβολή ενός εξειδικευμένου στο αντικείμενο εφοριακού υπαλλήλου, του Θοδωρή Γεωργιάδη:

  • αποσκοπεί στο να διευκολύνει μέσα από τον κυκεώνα των πινάκων στον εντοπισμό του σωστού κωδικού κάθε νέας δραστηριότητας, ενσωματώνοντας στο κείμενο των πινάκων τις ερμηνευτικές σημειώσεις της Eurostat.
  • περιλαμβάνει και τις προσθήκες της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ. 1086/22.6.09.
  • Αντιστοιχίζει όλους τους παλιούς Κ.Α.Δ. με τους νέους.
  • Ενσωματώνει ενδείξεις για τις δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος και αυτές για τις οποίες απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή