Μοιραστείτε το

Φ.Π.Α. - Ανάλυση, Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή

Φ.Π.Α. - Ανάλυση, Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή
74,20 € ανά τεμάχιο

Το νέο βιβλίο του Δημήτρη Γκλεζάκου περιλαμβάνει  ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Φ.Π.Α. με παραδείγματα  και πρακτικά θέματα  εφαρμογής. Περιέχει επίσης ενημερωμένο Κώδικα Φ.Π.Α. μέχρι τον τελευταίο νόμο 3610/07, πίνακες με Α.Υ.Ο. και Ε.Δ.Υ.Ο. και διπλό ευρετήριο (αναλυτικό αλφαβητικό και  κατ΄ άρθρο).

Απευθύνεται σε εφοριακούς, λογιστές, οικονομολόγους, φορολογικούς συμβούλους, νομικούς, στελέχη επιχειρήσεων και γενικά σε όλους τους εμπλεκόμενους άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή του φόρου.

Αποτελεί για όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους ένα χρήσιμο και μάλλον απαραίτητο βοήθημα αφού είναι το μόνο βιβλίο που κάθε άρθρο του Κώδικα Φ.Π.Α. πλαισιώνεται από πίνακα σχετικών Α.Υ.Ο.  και Ε.Δ.Υ.Ο, ανάλυση και ερμηνεία  των διατάξεων ανά παράγραφο με παραδείγματα, συνοπτικό ευρετήριο  θεμάτων και πολλά πρακτικά θέματα εφαρμογής. Αρκετά μάλιστα άρθρα (όπως π.χ. αρ.6 - ακίνητα, αρ. 14 - παροχή υπηρεσιών, αρ. 38 - δηλώσεις, αρ. 45 - μεταχειρισμένα αυτοκίνητα κ.λ.π.) συμπληρώνονται από  πρακτικούς πίνακες μέσω των οποίων ο ενδιαφερόμενος βρίσκει άμεσα απαντήσεις και λύσεις για τη σωστή  εφαρμογή του φόρου.

Σελίδες: 996

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή