Μοιραστείτε το

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
116,60 € ανά τεμάχιο

των Δημ. Αντωνόπουλου και Ηλία Κατούδη
Τμημ/χων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Η έκδοση αυτή απαρτίζεται από τέσσερις τόμους, τους Α', Β', Γ' και Δ' (σελ. 4500),
οι οποίοι περιλαμβάνουν τα εξής:

ΤΟΜΟΣ Α':


 

 • Κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (όπως ίσχυσε και ισχύει από το 2004 μέχρι και το 2008 μετά το ν. 3634/2008).
 • Όλες τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα
 • Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Πλήθος συναφών διατάξεων άλλων νόμων που είναι σε ισχύ.
 • Συντελεστές αποσβέσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχ/σεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Μοναδικούς συντελεστές καθαρού κέρδους επιχ/σεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
 • Ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών.
 • Ν. 3296/2004 σχετικά με την περαίωση των φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.
 • Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

ΤΟΜΟΙ Β', Γ' & Δ' (7.000 θέματα)


 

 

 • Πλήρη ανάλυση - ερμηνεία κατ΄ άρθρο του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Εγκύκλιος ν. 3296/2004, πολυγραφημένες διαταγές και διοικητικές λύσεις σχετικά με την περαίωση των φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή