Μοιραστείτε το

Σύγχρονη Κωδικοποίηση Φ.Π.Α.

fpabook2016
74,20 € ανά τεμάχιο

Η έκδοση αυτή έγινε κατόπιν προσπάθειας ειδικών σε φορολογικά θέματα για τη σύνθεση της ύλης με Ηλεκτρονική Τεχνική ως προς την παρουσίασή της.  Έτσι υπάρχουν ολοκληρωμένα τα στοιχεία σχετικά με τις διατάξεις, τις αναλύσεις, τις αποφάσεις που αφορούν το Φ.Π.Α., καθώς και την Νομολογία.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

  • Τα κείμενα του  βασικoύ Νόμου 2859/2000.
  • Τις διατάξεις των σχετικών Νόμων από τον 2093/92 μέχρι και τον Ν. 3697/25-9-08.
  • Αναλύσεις - Ερμηνευτικά σχόλια κατ' άρθρο των διατάξεων.
  • Σχετικές με το ΦΠΑ αποφάσεις Υπ. Οικονομικών και τις εγκυκλίους ΠΟΛ 2007.
  • Διοικητική και Δικαστηριακή Νομολογία Εθνική και Κοινοτική κατ' άρθρο .
  • Αναλυτικά Ευρετήρια.
  • Πίνακες αντιστοιχίας παλαιών και νέων άρθρων.

Μια τέτοια εργασία δεν θα ήταν πλήρης αν δεν υπήρχε η δυνατότητα της ενημέρωσης. Έτσι έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι κάτοχοι της Κωδικοποίησης αυτής να λαμβάνουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα τις αλλαγές που θα προκύπτουν σε συνδιασμό πρόσβασης στη ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και αφορούν είτε τη Νομοθεσία είτε την Νομολογία.Αυτό καθιστά το έργο πάντα επίκαιρο και δίνει τη δυνατότητα μιας εξειδικευμένης ενημέρωσης των στοιχείων που προκύπτουν για το Φ.Π.Α.

Πρόκειται για μια έκδοση - εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο (Λογιστή, επιχειρηματία, φοροτέχνη κ.λπ.) και παραδίδεται σε συσκευασία βιβλίου και με κωδικό για εισαωγή στη Βάση δεδομένων.

Έκδοση: 15/2/2009

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή