Μοιραστείτε το

Πρακτικός Οδηγός Προσαρμογής στο ΕΥΡΩ

prakevro
15,90 € ανά τεμάχιο

Το έργο κυκλοφορεί σε δύο τόμους και έχει έναν στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του αναγνώστη καθώς αποτελεί ένα μοναδικό Οδηγό για την πρακτική εφαρμογή της Κορυφαίας αυτής νομισματικής αλλαγής που συμβαίνει στη χώρα μας και επηρεάζει ασφαλώς ολόκληρη την εθνική μας οικονομία.

Περιλαμβάνει:

  • Τις ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ του Κ.Β.Σ. � εισοδ. & Φ.Π.Α.
  • Τις ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2000, 2001 ΚΑΙ 2002 (έντυπα, σύνταξη, υποβολή).
  • Τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΙ Ε.Π.Ε. Σύμφωνα με την εγκ. Κ2-1141 του Υπουργείου Ανάπτυξης και τη γνωμάτευση κορυφαίων νομικών
  • Την επίδραση στις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ και στη Κεφαλαιαγορά.
  • Ανάλυση του άρθρου του βασικού νόμου 2842/2000.

Φυσικά η έκδοση περιλαμβάνει και όλη τη σχετική νομοθεσία, τις εγκυκλίους Υπουργείου Οικονομικών και τους Κανονισμούς και τις οδηγίες της Ε.Ε.

Τέλος το βιβλίο αναφέρει και σχετικά παραδείγματα, υποδείγματα με κατάλληλους Πίνακες.

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή