Μοιραστείτε το

Ο.Ν.Ε. ΕΥΡΩ Πανόραμα Οδηγός

Ο.Ν.Ε. ΕΥΡΩ Πανόραμα Οδηγός
47,70 € ανά τεμάχιο

Πρόκειται για μια Μοναδική Τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη έκδοση η οποία περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές σχετικές με το ΕΥΡΩ από Νομική, Τεχνική και Πρακτική άποψη.

Συγκεκριμένα το ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΝΕ ΕΥΡΩ περιλαμβάνει:

  • Το θεσμικό πλαίσιο και τα όργανα της E.E.
  • Λειτουργίες και δραστηριότητες που επηρεάζονται από την O.N.E. και το Ευρώ.
  • Επιχειρηματικά σχέδια μετάβασης.
  • Προσαρμογές συστημάτων και εφαρμογών (πληροφορικής - λογιστικών-μισθοδοσίας).
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Ενημέρωση και πληροφόρηση προμηθευτών πελατών καταναλωτών.
  • Ο ρόλος των τραπεζών (στρατηγικές - πολιτικές - επιτόκια).
  • 'μεση και έμμεση φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Ο ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος στα πλαίσια της O.N.E.
  • Προοπτικές εξέλιξης οικονομικών μεγεθών σύμφωνα με επίσημα στοιχεία - εκθέσεις, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο μετάβασης.

Τέλος το βιβλίο περιλαμβάνει και σχετικά παραδείγματα, υποδείγματα με κατάλληλους Πίνακες.

Το έργο κυκλοφορεί σε ένα τόμο και έχει έναν στόχο , την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση του αναγνώστη καθώς αποτελεί ένα μοναδικό Οδηγό για την πρακτική εφαρμογή της Κορυφαίας αυτής νομισματικής αλλαγής που συμβαίνει στη χώρα μας και επηρεάζει ασφαλώς ολόκληρη την εθνική μας οικονομία.

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή