Μοιραστείτε το

Σύγχρονο Αναλυτικό ΑγγλοΕλληνικό Λεξικό Διεθνών Εμπορικών & Οικονομικών Όρων

lexikoemporikon
79,50 € ανά τεμάχιο

Σύγχρονο Αναλυτικό ΑγγλοΕλληνικό Λεξικό Διεθνών Εμπορικών & Οικονομικών Όρων

Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει με πληρότητα την ανάλυση των όρων σύμφωνα με επιστημονικές αναπτύξεις στη σύγχρονη οικονομία. Περιέχει ορολογία η οποία καλύπτει Εμπορικές και Οικονομικές συμφωνίες και συναλλαγές σε συνδυασμό με την ορολογία τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ομοιόμορφους κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Καλύπτει όρους Επικοινωνιών Μεταφορών & Εκτελωνισμών σε συνδυασμό με τη Νέα Τεχνολογία. 

Ένας ακόμη τομέας που απαιτεί ανάλυση όρων είναι των Λογιστικών Εγγραφών και της φορολογίας και στην περίπτωση αυτή το λεξικό περιέχει στοιχεία παραπομπών στις Κοινοτικές Οδηγίες. Είναι δε απόλυτα ενημερωμένο σύμφωνα με τους διεθνείς εμπορικούς κανόνες (incoterms) καθώς και με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για το Ευρώ και την Οικονομική & Νομισματική Ένωση.

Ακόμη στο λεξικό θα βρείτε όρους χρεογράφωντραπεζικούςηλεκτρονικούς και όρους που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Τέλος περιέχει στατιστική ορολογία με διαγράμματα και οικονομικούς τύπους. Το λεξικό αυτό απευθύνεται σε υπευθύνους Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Οικονομικούς διευθυντές, Οικονομολόγους, Γραμματείς Επιχειρήσεων, Λογιστές και Φοιτητές με την βεβαιότητα ότι θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν.

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή