Μοιραστείτε το

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2024

kfe-2024-exoffylo
50,00 € ανά τεμάχιο

 

Κυκλοφορεί ενημερωμένη με όλες τις αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας, μέχρι το Νόμο 5104/2024 { ΦΕΚ Α' 58/19.4.2024 } με ενσωματωμένο τον νέο ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ώστε ο αναγνώστης να έχει συγκεντρωτικά ένα ολοκληρωμένο βοήθημα με τις τρέχουσες διατάξεις όλων των βασικών φορολογικών νόμων, όπως ισχύουν.

Περιλαμβάνει:

Πλήρη κατ’ άρθρο κωδικοποίηση

 • του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) (νόμος 4172/2013), όπως ισχύει από το Φορολογικό έτος 2014, περιλαμβανομένων των συνεισπραττόμενων με αυτόν φόρων δηλ. του Τέλους Επιτηδεύματος και Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης,
 • του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),
 • του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (καθώς και των ισχυουσών ακόμη διατάξεων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και συναφών νόμων),
 • του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (Ε.Φ.Α.),
 • των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) με τα Παραρτήματά τους,
 • του νέου κειμένου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), όπως πλέον τροποποιήθηκε με το Ν.5104/2024 και περιλαμβάνει νέα στοιχεία για τον Φορολογικό Έλεγχο, την Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων & Στοιχείων, Ηλεκτρονική τιμολόγηση, την Παραγραφή Φόρων, Κυρώσεις -Παραβάσεις, Επιβολή Προστίμων κ.λπ.

Ακόμη στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: α) τα μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των άρθρων 62-74 του ν. 4446/2016, β) την επιτροπή εξώδικης επίλυσης των φορολογικών διαφορών (άρθρο 16 ν. 4174/2020), γ) τους μηχανισμούς επίλυσης των φορολογικών διαφορών στην ΕΕ (άρθρα 21 - 48 ν. 4714/2020)

 • του παλαιού Φορολογικού Ποινολογίου (δηλαδή τις διατάξεις του ν. 2523/1997, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά και τις προϊσχύουσες και μεταβατικές διατάξεις),
 • τις εκάστοτε διατάξεις των ρυθμίσεων καταβολής χρεών στο Δημόσιο,
 • ορισμένων «άλλων» φόρων, που καθιερώθηκαν ή αναπροσαρμόστηκαν με το ν. 4389/2016, όπως ο πρώην φόρος διαμονής που μετονομάστηκε πλέον με το ν. 5073/2023 σε τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και επεκτάθηκε και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις της οικονομίας διαμοιρασμού.

Επίσης περιέχει:

 • Λεπτομερή Πίνακα Περιεχομένων
 • Αναλυτικά Ευρετήρια Θεμάτων, κα­τάλληλα για άμεση ανεύρεση κάθε πληροφορίας
 • Συμπληρωματικές παραπομπές σε συναφείς διατάξεις, σημειώσεις αναγόμενες σε σχετικούς νόμους ή υπουργικές αποφάσεις και υποσημειώσεις με τις προγενέστε­ρες διατάξεις.

 

Loading...

 

Για την Ψηφιακή Έκδοση πατήστε  ΕΔΩ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή