Μοιραστείτε το

Praxeis

Praxeis
272,80 € ανά τεμάχιο

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακες Μισθών & Ημερομισθίων 

Επιδόματα

Σχόλια που διέπουν τις Σ.Σ.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πίνακες Κρατήσεων Ασφαλιστικών Ταμείων 

Σχόλια που διέπουν τις Ασφαλιστικές Κρατήσεις

Ειδικές Οδηγίες

 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ:

Νόμιμες αμοιβές των εργαζομένων με κριτήρια:  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ, ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ,   ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ: 

Συγκριτικά αποτελέσματα ΝΟΜΙΜΩΝ - ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Ανάλυση όλων των επιδομάτων που περιέχονται Εμφάνιση και εκτύπωση στοιχείων Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας (Πίνακες - Σχόλια), Κάρτα στοιχείων Εργαζομένων κ.λπ.

Η εφαρμογή δίνει επίσης τη δυνατότητα αντιστοίχισης κωδικών Οικονομικής δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) και Κωδικών Δραστηριότητας Ι.Κ.Α. (Ο.ΣΥ.Κ.).

Περιλαμβάνει και συνδυάζει τους Κωδικούς Ειδικότητας εργαζομένων που χρησιμοποιεί το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) καθώς και τους Κωδικούς Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ).

Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών εντύπων του Σ.ΕΠ.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή