ΦΕΚ Β΄17 / 11-1-2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης, πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέων, ηλικίας έως 35 ετών

ΦΕΚ Β΄17 / 11-1-2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης, πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέων, ηλικίας έως 35 ετών
fek_b_17_2018.pdf
Μέγεθος:
191.65 kB
Ημερομηνία:
12 Ιανουαρίου 2018

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης, πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους νέων, ηλικίας έως 35 ετών

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή