30-6-2021 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021

30-6-2021 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021
SSE_16_2021_EGSSE.pdf
Μέγεθος:
9.90 MB
Ημερομηνία:
01 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ:  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2021

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή