11-10-2021 ΣΕΒ: Δυναμικά Επαγγέλματα- Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό

11-10-2021 ΣΕΒ: Δυναμικά Επαγγέλματα- Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό
SEB_SR_dynamika_epaggelmata_FINAL.pdf
Μέγεθος:
681.04 kB
Ημερομηνία:
11 Οκτωβρίου 2021

ΘΕΜΑ: ΣΕΒ: Δυναμικά Επαγγέλματα- Εκπαίδευση και κατάρτιση για τον παραγωγικό μετασχηματισμό

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή