Εργασιακές Σχέσεις - Παραβάσεις • Κυρώσεις • Πρόστιμα - Ψηφιακή Έκδοση (e-book)

ergasiakes-sxeseis-ebook-cover
63,60 € ανά τεμάχιο

Δείτε τις οδηγίες ανάγνωσης των e-books

 

 

Η εταιρεία μας κυκλοφορεί ένα νέο βιβλίο με τίτλο « ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ) ».

Το νέο αυτό βιβλίο αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για την ενημέρωση όσων ασχολούνται με τις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα με τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής μας νομοθεσίας στην πράξη και τις συνέπειες μη εφαρμογής ή της μη ορθής εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Την ισχύουσα Νομοθεσία για την αποφυγή της επιβολής προστίμων
 • Τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για κάθε παράβαση
 • Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων (είδη) & ύψος διοικητικών και ποινικών κυρώσεων
 • Τη νέα μέθοδο υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε
 • Την ισχύουσα νομοθεσία για παραβάσεις περί υγείας & ασφάλειας στην εργασία
 • Αδήλωτη Εργασία -Ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης εργαζομένων (εθελοντισμός , αμοιβή και ασφάλιση μέσω εργοσήμου, εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα , απασχόληση συγγενών κ.λπ.)
 • Προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων για την αποφυγή προστίμων
 • Αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο για την ανεύρεση προστίμων - Νομοθεσίας

Επιπλέον

Fines Control: Εφαρμογή υπολογισμού προστίμου με βάση την τελευταία απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

Το βοήθημα αυτό είναι απαραίτητο για κάθε ενδιαφερόμενο (λογιστή , υπεύθυνο προσωπικού , εργοδότη κ.λπ.) προκειμένου:

 • Να γνωρίζει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 • Για τον έλεγχο επιβαλλόμενων προστίμων
 • Για την τεκμηρίωση του ύψους κάθε προστίμου για συγκεκριμένη παράβαση
 • Για την αποφυγή συνεπειών λόγω μη εφαρμογής της νομοθεσίας

 

Συγγραφική Ομάδα:

Γαλανοπούλου Χαραλαμπία (τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγρ/μού & Συντ/μού Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε)

Δεσπότης Αντώνης  (Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων)

Καρατζάς Χρήστος (Νομικός - Εργατολόγος, τ. Διαιτ. ΟΜΕΔ)

Αριθμός σελίδων: 230

Για την Έντυπη Έκδοση πατήστε εδώ.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή