Μοιραστείτε το

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 11 Μαρτίου 2020

1. Γνωστοποιούμε στους  συνεργάτες της εταιρείας μας  ότι με απόφαση της Κυβέρνησης, που θα κυρωθεί  με νόμο λόγω  του επείγοντος  και της

ανάγκης πρόληψης της περαιτέρω μόλυνσης του  πληθυσμού  της χώρας από τον κορωνοϊό, αποφασίσθηκε  η αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της Χώρας (σχολεία  όλων των βαθμίδων, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, παιδικοί σταθμοί  κλπ) για δύο εβδομάδες.

  Με την ίδια απόφαση ανακοινώθηκε ότι η Κυβέρνηση θα λάβει μέτρα αντιμετώπισης και επιμερισμού  του  μισθολογικού  κόστους  που θα προκύψει για τις επιχειρήσεις αυτές  και θα καλύψει το κενό της νομοθεσίας μας για το θέμα αυτό, για  τα οποία θα ενημερώσουμε τους συνεργάτες μας άμεσα μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας.

2.  Λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που προέκυψαν από τα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα μας, του περιορισμού των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που θα εκδοθούν από το Υπουργείο εργασίας οι δυνατότητες που παρέχονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία για περιορισμό του εργασιακού κόστους των επιχειρήσεων είναι οι εξής:

 

Α) Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού των επιχειρήσεων λόγω περιορισμού των δραστηριοτήτων τους από πλήρη απασχόληση σε μερική, μειωμένη ή εκ περιτροπής εργασία (άρθρο 2 Ν.3846/2010).

 

Β) Θέση του προσωπικού των επιχειρήσεων μονομερώς από την πλευρά του εργοδότη, σε διαθεσιμότητα (άρθρο 4 Ν.3846/2010).

 

Γ) Χορήγηση αδείας άνευ αποδοχών μόνο κατόπιν αίτησης των εργαζομένων.

 

Δ) Χορήγηση μέρους ή όλων των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται κάθε εργαζόμενος για το έτος 2020.

 

Ε) Τροποποίηση των προγραμμάτων ημερήσιας ή νυκτερινής εργασίας.

 

ΣΤ) Ανάθεση παροχής της εργασίας σε εργαζομένους από το σπίτι τους με το σύστημα της Τηλεργασίας (άρθρο 5 Ν.3846/2010) εφόσον παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασία.

 

Αναμένοντας την έκδοση της απόφασης του υπουργείου εργασίας θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω δυνατότητες που θα σας παρέχει η απόφαση.

 

ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή