Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

Άρθρο: Η αμοιβή των εργαζομένων κατά τις αργίες της Δευτέρας του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς 2021.

Του Χρήστου Καρατζά Νομικού - Συμβούλου Εργασιακών Σχέσεων

Όπως  είναι γνωστό,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Διατάγματος  748/1966,  κατά τη διάρκεια της εορτής του Πάσχα  επίσημη ημέρα αργίας, εκτός της Κυριακής, είναι και η Δευτέρα ημέρα  του Πάσχα. Στην  περίπτωση δε  που κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας ή την Κυριακή  του Πάσχα  συμπίπτει και  η εορτή της 1ης Μαΐου, όπως συμβαίνει και εφέτος, η δεύτερη αυτή εορτή, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Συγκεκριμένα εφέτος  επειδή  η  1η Μαΐου συνέπεσε το Μεγάλο Σάββατο, με βάση  το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017 η εορτή, που έχει ορισθεί ως υποχρεωτική ημέρα αργίας ,  μεταφέρθηκε να εορτασθεί την Τρίτη 4/5/2021. Έτσι για την εβδομάδα από 3 Μαΐου μέχρι 8 Μαΐου 2021 συμπίπτουν εφέτος δύο επίσημες αργίες (Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα)  για τις οποίες θα ισχύσουν τα εξής:


1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν τις Κυριακές  και αργίες, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις και αμείβονται με ημερομίσθιο , θα λάβουν το  ημερομίσθιο των δύο αυτών αργιών  απλό χωρίς δηλαδή καμία προσαύξηση, χωρίς να εργασθούν. Οι δε εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές, που αμείβονται με σταθερό μηνιαίο μισθό,  θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους του μηνός Μάϊου χωρίς περικοπή, έστω και αν δεν εργάσθηκαν κατά τις εορτές αυτές.

Όσοι όμως εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών  απασχοληθούν παρανόμως  κατά τις εορτές αυτές,  θα  λάβουν  εκτός από το ημερομίσθιό  τους και  προσαύξηση  75% που θα υπολογισθεί  επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του νομίμου  1/25ου  του μισθού τους, αντίστοιχα.


  2.Οι εργαζόμενοι  όμως σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας είτε απασχολούνται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο, επειδή όλες  οι ημέρες αργίας του έτους θεωρούνται γι΄ αυτούς εργάσιμες  ημέρες, για όσους  εξ αυτών έχει προγραμματισθεί  να πραγματοποιήσουν το ρεπό τους  σε μία ή στις δύο, αντίστοιχα, αυτές ημέρες, θα το πραγματοποιήσουν κανονικά  λαμβάνοντας   το ημερομίσθιό τους ή το 1/25ο του μισθού τους  χωρίς να εργασθούν,   αφού  δεν προβλέπεται  η μεταφορά του ρεπό τους  σε άλλες ημέρες ,  της ίδιας ή της επόμενης εβδομάδας. 

Όσοι  όμως από αυτούς  εργασθούν κατά τις ημέρες αυτές, θα λάβουν  εκτός από το ημερομίσθιό  τους και  προσαύξηση  75% που θα υπολογισθεί  επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του νομίμου  1/25ου  του μισθού τους αντίστοιχα.


3 Τέλος  δικαίωμα να λάβουν το ημερομίσθιο των ημερών  αυτών χωρίς να εργασθούν έχουν  και οι εργαζόμενοι με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας , υπό την προϋπόθεση ότι  οι ημέρες Δευτέρα και Τρίτη  όλων των εβδομάδων,  με βάση τη σύμβασή τους, είναι γι΄ αυτούς εργάσιμες.

Στην περίπτωση δε που οι εργαζόμενοι αυτοί εργασθούν  κατά τις ημέρες αυτές ,νόμιμα ή παράνομα, θα λάβουν εκτός  από το ημερομίσθιό  τους και  προσαύξηση  75% που θα υπολογισθεί  επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή του νομίμου  1/25ου  του μισθού τους αντίστοιχα.

Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή