Μοιραστείτε το

Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου Υπ. Εργασίας "    Για την Προστασία της Εργασίας......"
Αρ. Τροπολογίας: 930/63 11.6.2021
* Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιστιστικό κλαδο

* Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας

* Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

* Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω την πανδημίας

* Παραταση θητείας διοικητικών οργανων συνδικαλιστικών οργανώσεων

* Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας

* Ποσό επιστροφής για προγράμματα ΟΑΕΔ

* Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελαχιστο εγγυημένο εισόδημα

* Παροχές και διευκολύνσεις σε αναδόχους γονείς

* Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

Loading...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή