Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ: Η αμοιβή της εργασίας κατά την ημέρα εορτής του Αγίου Πνεύματος

Η  εορτή   του Αγίου  Πνεύματος ( Εφέτος Δευτέρα 21η  Ιουνίου 2021 )  δεν ανήκει στις υποχρεωτικές ημέρες αργίες για  τις επιχειρήσεις του  ιδιωτικού  γενικά τομέα  και επομένως δεν απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση του προσωπικού τους.

Παρά ταύτα  με ειδικές διατάξεις σε  συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή εσωτερικούς Κανονισμούς των επιχειρήσεων, η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί  για τους εργαζομένους  που υπάγονται  στις διατάξεις τους ως ημέρα αργίας.


Αυτό έχει ως συνέπεια ότι  όσοι εργαζόμενοι  δεν προσέλθουν στην εργασία τους για να εργασθούν, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής. Δηλαδή αν αμείβονται με  μισθό  θα τους αφαιρεθούν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα εργάζονταν  την ημέρα αυτή ( 8 ωρομίσθια αν εργάζονται  με 5θήμερο ή 6 & 40 ωρομίσθια αν εργάζονται με 6ήμερο )  και αν αμείβονται με ημερομίσθιο θα τους αφαιρεθεί ένα ημερομίσθιο.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν μόνο  αν με ειδικές διατάξεις νόμων ή διαταγμάτων ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και διαιτητικών αποφάσεων έχει τεθεί όρος που ορίζει, για  όσους υπάγονται στις διατάξεις αυτές , την εορτή αυτή ως υποχρεωτική αργία , οι εργαζόμενοι αυτοί  αν δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή θα λάβουν το ημερομίσθιό τους απλό, ενώ αν εργασθούν θα λάβουν το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75%.

Τέτοιες  ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα ενδεικτικά αναφέρονται οι Σ.Σ.Ε. εργαζομένων στις επιχειρήσεις καπνοβιομηχανίας, πετρελαιοειδών, ραδιοφωνίας, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.


Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης  εξακολουθεί να ισχύει  η  Υπουργική Απόφαση   με αριθμό 22/21964 ΦΕΚ Β' 769 / 2002,  με την οποία η εορτή του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα καταστήματα τροφίμων και τα εμπορικά  καταστήματα  και επομένως στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών  που δεν θα εργασθεί  θα καταβληθεί  απλό το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Τα ίδια θα ισχύουν και για άλλες περιοχές της χώρες  στις οποίες με ειδικές διατάξεις  (συνήθως με Προεδρικό ή Βασιλικό Διάταγμα του παρελθόντος) η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας  όπως π.χ. στη πόλη των Γρεβενών με το ΠΔ 22/1940, στην πόλη της Κατερίνης  με το ΠΔ 11/1956.

Copyright 2021 Επιστημονική ομάδα ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή