Εκτύπωση

 Άρθρο: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους &επιχειρήσεις  κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2021.

Με το άρθρο  60 του νέου εργασιακού νόμου Ν. 4808/2021 τροποποιούνται οι διατάξεις του  Β.Δ. 748/1966 που όριζαν τις υποχρεωτικές ημέρες αργίας  του έτους για  τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα,  και ως επίσημες εορτές  ορίζονται πλέον  οι εξής:

η 1η Ιανουαρίου,

η εορτή των Θεοφανείων,

η  25η Μαρτίου, 

η  Δευτέρα ημέρα του Πάσχα,

η 1η Μαΐου,  

η   εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου) ,

η 28η Οκτωβρίου,

η εορτή της γεννήσεως του Χριστού  (25η Δεκεμβρίου),

και η 26η Δεκεμβρίου κάθε έτους.


Εφέτος η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου  (15η Αυγούστου)  συμπίπτει  σε ημέρα Κυριακή, σε ημέρα δηλαδή  κατά την οποία  δεν λειτουργούν οι επιχειρήσεις και δεν απασχολούνται οι μισθωτοί  τους, με εξαίρεση  των επιχειρήσεων και εργασιών εν γένει  που είναι από τη φύση τους συνεχούς λειτουργίας  ή που εξυπηρετούν ζωτικές  ανάγκες του κοινωνικού  συνόλου  (Υπηρεσίες υγείας , μεταφοράς, τουρισμού επισιτισμού κλπ)  και συνεπώς  θα  ισχύσουν τα εξής:


  1.Οι επιχειρήσεις  που δεν λειτουργούν τις Κυριακές  και αργίες  θα πρέπει να καταβάλουν στο προσωπικό τους που αμείβεται με ημερομίσθιο και  δεν θα εργασθεί κατά την Κυριακή αυτή,  το ημερομίσθιο  της ημέρας αυτής  χωρίς καμία προσαύξηση   σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων ( βλ. ΑΠ 303/1961). 

Για τους εργαζομένους  όμως  των επιχειρήσεων αυτών που  τυχόν  θα εργασθούν  κατά την εορτή αυτή παράνομα, θα τους καταβληθεί  το ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75%. Για δε τους εργαζομένους που αμείβονται με σταθερό μηναίο μισθό , θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός τους του μηνός αυτού  χωρίς καμία προσαύξηση.

 
 2.Αντίθετα οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα   κατά τις Κυριακές και τις  αργίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021, σε όσους μεν  εργαζόμενους θα εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους  ή το 1/25ο του μισθού τους, αν αμείβονται με μισθό, με προσαύξηση 75%.

Σε   όσους  όμως   δεν θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή  με  ευθύνη της επιχείρησης ( π.χ.  επειδή θα λάβουν το προγραμματισμένο ρεπό τους κατά την ημέρα αυτή), και αμείβονται με ημερομίσθιο  θα καταβληθεί  το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής απλό  χωρίς προσαύξηση  στους δε εργαζόμενους που αμείβονται με  μισθό  θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός τους του μηνός αυτού χωρίς πάλι προσαύξηση.


 3. Στους εργαζόμενους  και των δύο παραπάνω κατηγοριών που απέχουν από την εργασία τους κατά την ημέρα αυτή.  επειδή  θα έχουν λάβει την κανονική τους άδεια ανάπαυσης,  αφενός η μέρα αυτή δεν θα υπολογισθεί   στις ημέρες  άδειας που έχουν λάβει, και αφετέρου στους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο θα πρέπει να τους  καταβληθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.1 του Α.Ν. 539/1945, κατά την οποία «κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται τις αποδοχές που θα λάμβανε αν εργάζονταν».

Σε όσους δε αμείβονται με μισθό, θα καταβληθεί πλήρης ο μισθός τους του μηνός αυτού  όπως όταν εργάζονται.


 4. Τα παραπάνω  έχουν εφαρμογή,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3846/2010,  και  στους εργαζομένους που απασχολούνται  στις επιχειρήσεις των δύο  παραπάνω κατηγοριών  με συμβάσεις μειωμένης  απασχόλησης για πέντε ή έξι ημέρες την εβδομάδα.

Για τους εργαζόμενους όμως που απασχολούνται στις επιχειρήσεις αυτές με συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας   με λιγότερες  ημέρες  κάθε εβδομάδα  και  οπωσδήποτε εκτός της Κυριακής, δεν οφείλεται  το  ημερομίσθιο  της  ημέρα αυτής (15ης Αυγούστου),  επειδή δεν τους οφείλεται  και κατά τις λοιπές εβδομάδες του έτους  που απασχολούνται  με το σύστημα αυτό της εκ περιτροπής εργασίας.

Copyright 2021 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ