Εκτύπωση

Ανακοίνωση- Ενημέρωση  για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Επισιτισμού.

  Στο   ΦΕΚ τ. Β΄ 3354/29-6-2022 δημοσιεύθηκε η  αριθμ. 59438/22-6-22 απόφαση του Υπουργού Εργασίας  με την οποία  κηρύχθηκε υποχρεωτική η  από 24-5-2021 ΣΣΕ,  για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα επισιτιστικά καταστήματα (Εστιατόρια, Μπαρ, Καφενεία, κλπ), η έναρξη ισχύος της οποίας ορίσθηκε η 29η Ιουνίου 2022.

Όσες επομένως επιχειρήσεις του κλάδου δεν είναι μέλη των οργανώσεων που υπέγραψαν το προηγούμενο έτος  την Σ.Σ.Ε.  αυτή   έχουν υποχρέωση από την 29-6-2022 να εφαρμόζουν  για το προσωπικό τους  όλες τις διατάξεις της Σ.Σ.Ε. αυτής (Μισθολογικές και εργασιακές).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι επειδή από τη Σ.Σ.Ε. αυτή για ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων ο βασικός τους μισθός  ορίζεται μικρότερος των 713,00 ευρώ, ποσό που έχει ορισθεί σήμερα ως κατώτατος  νομοθετημένος βασικός μισθός  με την ΥΑ 38866/2022,  οι εργοδότες που απασχολούν  εργαζομένους με τις ειδικότητες αυτές, οφείλουν, αν ο μικρότερος αυτός βασικός μισθός τους της Σ.Σ.Ε. δεν προσαυξάνεται με μερικά ή όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από τη Σ.Σ..Ε αυτή (π.χ γάμου, προϋπηρεσίας, τουριστικών σπουδών, εποχιακής απασχόλησης κλπ), ώστε να προκύπτουν συνολικές αποδοχές ίσες ή μεγαλύτερες από τα 713,00 ευρώ του νομοθετημένου μισθού,  οφείλουν, με βάση τη διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 1876/1990 με την οποία θεμελιώνεται η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης για τον εργαζόμενο, να καταβάλλουν στους εργαζομένους αυτούς τον  βασικό  νομοθετημένο αυτό μισθό.

Στην περίπτωση δε που κάθε ένας  από τους μισθωτούς αυτούς  είχε συμπληρώσει σε οποιοδήποτε άλλο εργοδότη και με οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα προϋπηρεσία  μέχρι την 14/2/2012, θα δικαιούται και το επίδομα τριετιών του Ν. 4093/2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ       

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023