Μοιραστείτε το

Άρθρο: Τι ισχύει για τους εργαζόμενους κατά την αργία της 15ης Αυγούστου 2022*

Του Χρήστου Καρατζά
Νομικού - Εργατολόγου - πρώην Μ.Δ. του Ο.ΜΕ.Δ.

H εορτή της 15ης Αυγούστου, όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4808/2021, είναι μία από τις υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων και εργασιών και η απασχόληση του προσωπικού τους. Η 15η Αυγούστου εφέτος, συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα) και έτσι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν θα λειτουργήσουν κατά την ημέρα αυτή καίτοι δεν θα απασχοληθούν θα λάβουν τις αποδοχές τους της ημέρας αυτής, είτε εργάζονται με 5θήμερο είτε με 6ήμερο, με τη διάκριση μόνο αν αμείβονται με ημερομίσθιο να λάβουν το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής και αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό να λάβουν πλήρη το μισθό τους, καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις ημέρες του μήνα αυτού.

Επειδή όμως για τα καταστήματα και τις εργασίες γενικά που εξαιρούνται της υποχρεωτικής αργίας, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021, όπως είναι οι επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος (ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, κέντρα
διασκέδασης, κ.λπ.), οι συγκοινωνίες, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας (κλινικές, ιατρεία κ.λπ.), και οι επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με 3 εναλλασσόμενες βάρδιες κ.λπ., η αργία αυτή δεν ισχύει και για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες θα λειτουργήσουν νόμιμα και κατά την ημέρα αυτή, οι μισθωτοί τους που θα εργασθούν κατ' αυτήν, θα λάβουν τις αποδοχές τους (ημερομίσθιο ή το 1/25ο του μηνιαίου μισθού τους) προσαυξημένο κατά 75%.


Επίσης τις αποδοχές τους προσαυξημένες κατά 75% της ημέρας αυτής δικαιούνται και οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και αργίες, οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή παράνομα.
Οι εργαζόμενοι στις παραπάνω επιχειρήσεις που εξαιρούνται της υποχρεωτικής αργίας και η ημέρα αυτή είχε ορισθεί, με βάση το πρόγραμμα εργασίας τους ως ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό), αν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο θα λάβουν το ημερομίσθιό τους και της ημέρας αυτής, δηλαδή θα λάβουν την εβδομάδα από Δευτέρα 15-8 μέχρι το Σάββατο 20-8-2022 έξι (6) ημερομίσθια, δηλαδή θα λάβουν, σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, και το ημερομίσθιο της ημέρας της εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους (ρεπό τους) και αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρη το μηνιαίο μισθό τους του μηνός αυτού καίτοι δεν θα έχουν εργασθεί όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα αυτού.

Όσοι εργαζόμενοι έχουν λάβει την κανονική τους άδεια στη διάρκεια της οποίας συμπίπτει η ημέρα αυτή (15-8), αυτή η μέρα δεν θα υπολογισθεί στις ημέρες αδείας που έχουν λάβει και έτσι η άδειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/1945, θα παραταθεί κατά μία ημέρα.


Τέλος το ημερομίσθιο της ημέρας αργίας αυτής, σύμφωνα πάλι με τη νομολογία, τόσο για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο όσο και για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, δεν καταβάλλεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος απουσιάζει αυθαίρετα από την εργασία του τόσο κατά την παραμονή όσο και την επομένη της αργίας, καταβάλλεται όμως αν ο εργαζόμενος απουσιάσει αυθαίρετα μόνο κατά τη μία από τις δύο αυτές ημέρες (παραμονή ή επομένη ημέρα της εορτής).


Τέλος επειδή η αργία αυτή συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα της βδομάδας, δεν επηρεάζεται και η κανονικότητα της ασφάλισης των εργαζομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. και των δύο παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων (υπαγόμενες και μη υπαγόμενες στην αργία).

 

*Το παρών άρθρο δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό περιοδικό Συν ΕΡΓΑΣΙΑ Αυγούστου -Σεπτεμβρίου 2022

Copyright 2022 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή