Μοιραστείτε το

 Άρθρο: Πως θα αμειφθούν οι εργαζόμενοι κατά τις αργίες της 26ης Δεκεμβρίου 2022 & 6ης Ιανουαρίου 2023.

Με τη διάταξη του άρθρου 60 του Ν. 4808/2021 έχουν ορισθεί, εκτός των άλλων ως επίσημες ημέρες υποχρεωτικής αργίας των επιχειρήσεων γενικά: α) της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου), που εφέτος θα συμπέσει σε ημέρα Δευτέρα καθώς και β) η εορτή των Θεοφανίων (6 Ιανουαρίου), η οποία θα συμπέσει σε ημέρα Παρασκευή, και επομένως κατά τις ημέρες αυτές δεν επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, (εκτός αυτών που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει μετά το Ν. 4808/2021, κατά τις Κυριακές και αργίες), καθώς και η απασχόληση των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Επομένως εφόσον και οι δύο αυτές εορτές θα συμπέσουν σε εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων εβδομάδων, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που δεν θα λειτουργήσουν κατ΄αυτές, οι οποίοι αμείβονται με ημερομίσθιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 3755/1957, θα δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών, χωρίς προσαύξηση, οι δε εργαζόμενοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, θα λάβουν πλήρεις τις αποδοχές τους των δύο αυτών μηνών (Δεκέμβριο 2022 και Ιανουάριο 2023).

Όσοι όμως εργαζόμενοι απασχοληθούν νόμιμα ή παράνομα κατά τις ημέρες αυτές, καθώς και όσοι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που λειτουργούν νόμιμα όλες τις ημέρες του έτους (τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επισιτισμού, υγείας, συγκοινωνιών κ.λπ.), πέρα των άλλων συνεπειών, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους των ημερών αυτών με προσαύξηση 75%.

Copyright 2022 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή