Μοιραστείτε το

ΑΡΘΡΟ

 H εορτή του Αγίου Πνεύματος (Εφέτος Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023) δεν ανήκει στις υποχρεωτικές ημέρες αργίας για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού γενικά τομέα και επομένως δεν απαγορεύεται η λειτουργία τους και η απασχόληση του προσωπικού τους κατ’ αυτή.

Παρά ταύτα με ειδικές διατάξεις σε ορισμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή εσωτερικούς Κανονισμούς των επιχειρήσεων, η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί για τους εργαζομένους που υπάγονται και δεσμεύονται από τις διατάξεις τους ως ημέρα αργίας.
Αυτό έχει ως συνέπεια ότι όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν κατά την ημέρα αυτή στην εργασία τους για να εργασθούν, δεν δικαιούνται το ημερομίσθιό τους της ημέρας αυτής.

Συγκεκριμένα στους εργαζομένους που δεν θα προσέλθουν να εργασθούν κατά την ημέρα αυτή, οι οποίοι αμείβονται είτε με σταθερό μηνιαίο μισθό είτε με ημερομίσθιο και απασχολούνται με 5θήμερη εργασία, θα περικοπούν οκτώ ωρομίσθια, ενώ σε όσους εργάζονται με 6ήμερη εργασία θα περικοπεί ολόκληρο το ημερομίσθιό τους, αν αμείβονται με ημερομίσθιο, ή το 1/25ο του μισθού τους αν αμείβονται με μισθό.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί ως υποχρεωτική με διάταξη Σ.Σ.Ε., Δ.Α. κ.λπ., στις οποίες παράλληλα έχει τεθεί όρος για την καταβολή του ημερομισθίου τους ή του 1/25ου του μισθού τους σε όσους εργασθούν κατ’ αυτή προσαυξημένο κατά 75%, ή για την καταβολή απλού του ημερομισθίου τους, σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, χωρίς να εργασθούν.


Τέτοιες ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα ενδεικτικά αναφέρονται οι Σ.Σ.Ε. εργαζομένων στις επιχειρήσεις καπνοβιομηχανίας, πετρελαιοειδών, ραδιοφωνίας, ταξιδιωτικών γραφείων, τεχνικών ραδιοφωνίας, ναυτιλιακών επιχειρήσεων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.


Ειδικά για το νομό Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να ισχύει η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 22/21964/10-5-2002, με την οποία η εορτή του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα καταστήματα τροφίμων και τα εμπορικά καταστήματα και επομένως στο προσωπικό των καταστημάτων αυτών που δεν θα εργασθεί θα καταβληθεί απλό το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Τα ίδια θα ισχύουν και για άλλες περιοχές της χώρας στις οποίες με ειδικές διατάξεις (συνήθως με Προεδρικό ή Βασιλικό Διάταγμα του παρελθόντος) η εορτή αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας όπως π.χ. στη πόλη των Γρεβενών με το Π.Δ. 22/1940, στην πόλη της Κατερίνης με το Π.Δ. 11/1956, για τα καταστήματα του Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής με το Β.Δ. της 6-10-54.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Copyright 2023 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή