Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

23-9-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.53937 ΦΕΚ Β΄4977 Παράταση ισχύος της Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00.

9-9-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 ΦΕΚ Β΄4756 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 20

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

7-9-2022 Απόφαση Αριθμ. 77262 ΦΕΚ Β΄4688 Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία»

2-9-2022 Απόφαση Αριθμ 80016 ΦΕΚ Β΄4629 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακ

ΘΕΜΑ: Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία

1-9-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 49655 ΦΕΚ Β΄4604 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και την Παρασκ

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Παρασκευή, 9η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

27-8-2022 Απόφαση Αριθμ. 78564 ΦΕΚ Β΄4530 Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.

27-8-2022 Απόφαση Αριθμ. 78561 ΦΕΚ Β΄4529 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας. 

18-8-2022 Απόφαση Αριθμ. 73066 ΦΕΚ Β΄4359 Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027.

3-8-2022 Απόφαση Αριθμ. 73375 ΦΕΚ Β΄4137 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικώ

ΘΕΜΑ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021- 2023»

30-7-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 ΦΕΚ Β΄4088 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σ

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δι-ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και την Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή