Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14-5-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27397 ΦΕΚ Β΄2369 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την πικράτεια από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00.


11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 2262/52 ΦΕΚ Β΄2280 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 42792 ΦΕΚ Β΄2294 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για του

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

10-5-2022 Κ.Υ.Απόφαση Αριθμ. Πρωτ. 50541 Πρόγραμμα "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ"-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα "Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ"-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

5-5-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 24415 ΦΕΚ Β΄2193 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/ 15.10.2021 ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/ 15.10.2021 ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β' 4766).

30-4-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983 ΦΕΚ Β΄2137 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ:  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

30-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 48765 ΦΕΚ Β΄2129 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα ΙΙ».

22-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 38866 ΦΕΚ Β΄2030 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

16-4-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.22206 ΦΕΚ Β΄1882 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00.

16-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 36170 ΦΕΚ Β΄1879 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)...., για το έτος 2022.

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως προβλέπεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)» (Β’ 3520), για το έτος 2022.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή