Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29-5-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 52903 Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

ΘΕΜΑ: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

25-5-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29484 ΦΕΚ Β΄3473 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) ΚΥΑ απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δ

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24991/28.4.2023 (Β’ 2883) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2023 και ώρα 06:00.

24-5-2023 Γεν. Έγγραφο ΕΣ-254895-2023/10031 Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου Νόμος 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210)– Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 30

ΘΕΜΑ: Νόμος υπ’ αριθμ. 4990/2022 (ΦΕΚ Α’ 210) «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

19-5-2023 Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807 ΦΕΚ Β΄ 3323 Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2023».

12-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 47831 ΦΕΚ Β΄3126 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 22.3.2023 Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου».

ΘΕΜΑ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 22.3.2023 Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου».

12-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 47825 ΦΕΚ Β΄3123 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 5.8.2022 Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025».

ΘΕΜΑ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 5.8.2022 Τοπικής Κλαδικής Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου 2022-2025».

11-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 47360 ΦΕΚ Β΄3104 Προϋποθέσεις, διαδικασία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, από τη μητέρα στον πατέρα του τέκνου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4997/2022 (Α' 219).

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις, διαδικασία, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, από τη μητέρα στον πατέρα του τέκνου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (Α' 58), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4997/2022 (Α' 219).

10-5-2023 Απόφαση Αριθμ.Κ5/50969 ΦΕΚ Β΄3075 Απόφαση Αριθμ. Κ5/50969 ΦΕΚ Β΄3075/9-5-2023 Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΘΕΜΑ:  Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 46445 ΦΕΚ Β' 2989 Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

1-5-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24991 ΦΕΚ Β΄2883 Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐ

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 1 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 και ώρα 06:00.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή