Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

28-1-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.5432 ΦΕΚ Β΄389 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

27-1-2023 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 9311 Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφ. Ε' του μέρους Β' του ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση ΔΥΠΑ και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης τω

ΘΕΜΑ:  Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Ε' του μέρους Β' του ν.4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.» (Β' 75) (άρθρα 33-42)

4-1-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 612 Εφαρμογή για το έτος 2023 της Υ.Α.39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ394

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή για το έτος 2023 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας" (ΦΕΚ B΄3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

31-12-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297 ΦΕΚ Β΄7005 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

21-12-2022 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ 123756 Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Άρθρο 43 του ν. 4997/2022 - Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας
και ετήσια άδεια – Παροχή διευκρινίσεων

17-12-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72546 ΦΕΚ Β΄6445 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

9-12-2022 Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.71042 ΦΕΚ Β΄6240 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

2-12-2022 Απόφαση Αριθμ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439 ΦΕΚ Β΄6135 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.66528/18.11.2022 ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρ

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

22-11-2022 Απόφαση Αριθμ.510148 ΦΕΚ Β΄5937 Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας».

ΘΕΜΑ: Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας».

19-11-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.66528 ΦΕΚ Β΄5874 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή