Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10-5-2024 Απόφαση Αριθμ. 30487 ΦΕΚ Β΄2691 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 18.7.2023 (Σ.Σ.Ε.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης».

ΘΕΜΑ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 18.7.2023 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης».

10-5-2024 Απόφαση Αριθμ. 30485 ΦΕΚ Β΄2691 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2023 (Σ.Σ.Ε.) «Τοπική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακής ενότητας Ν. Χανίων».

ΘΕΜΑ: Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2023 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) «Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περιφερειακής ενότητας Ν. Χανίων».

9-5-2024 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.25498 Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

ΘΕΜΑ: Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης

2-5-2024 Κ.Υ.Απόφαση Αρ. Πρωτ. 133226 ΦΕΚ Β΄2626 Καθορισμός δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α΄81) ( για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών, για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακής εργασίας, καθώς και εργασίας υψηλής

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5038/2023 (Α΄81)

30-4-2024 Απόφαση Αριθμ. 2242.5-4/30269/2024 ΦΕΚ Β΄2507 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2024 - 2025.

ΘΕΜΑ: Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών, ετών 2024 - 2025.

16-4-2024 Απόφαση Δ1α/οικ.22066 ΦΕΚ Β΄2248 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό Covid-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές φροντίδας έως

ΘΕΜΑ:  Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Μ.Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024 και ώρα 06:00

30-3-2024 Απόφαση Αριθμ. 24595 ΦΕΚ Β΄ 1966 Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της απ. Υπ. Εργασίας. Β. Τροποποίηση του Mέρους Β της υπ' αρ. 90972 απόφ. του Υπ. Εργασίας. Γ. Τροποποίηση τη

ΘΕΜΑ: Α. Τροποποίηση του Μέρους Α «Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ' αρ. 49758/26-5-2022 (Β' 2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Β. Τροποποίηση του Mέρους Β «Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α' του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α' 145)» της υπ' αρ. 90972/15-11-2021 (Β' 5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Γ. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331 Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).

30-3-2024 Απόφαση Αριθμ. 25058 ΦΕΚ Β΄1974 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

26-3-2024 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ. 17150 ΦΕΚ Β΄1860 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινων

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024 και ώρα 06:00.

4-3-2024 Απόφαση Αριθμ. 15102 ΦΕΚ Β΄1406 Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2024 σε άλλη εργάσιμη ημέρα

ΘΕΜΑ: Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2024 σε άλλη εργάσιμη ημέρα

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή