Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18-1-2022 Απόφαση Αριθμ. 3512 ΦΕΚ Β΄103 Τροποποίηση της υπ' αρ. 109412/31.12.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β' 63

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 109412/31.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β' 6368).

18-1-2022 Απόφαση Αριθμ. 3514 ΦΕΚ Β΄103 Τροποποίηση της υπ' αρ. 109435/31.12.2021 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 109435/31.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022» (Β' 6371).

15-1-2022 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 ΦΕΚ Β΄67 Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο του κορωνοϊού COVID-19 σε όλη την Επικράτεια, από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

14-1-2022 Απόφαση 2634 ΦΕΚ Β΄64 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλ

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

14-1-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. οικ 3202 Διευκρινίσεις επί του Μέρους Β΄ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393). (Διευθυντικά Στελέχη)

ΘΕΜΑ: Γεν. Έγγραφο  Αρ. Πρωτ. οικ 3202  Διευκρινίσεις επί του Μέρους Β΄ της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393). (Διευθυντικά Στελέχη) 

9-1-2022 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 ΦΕΚ Β΄32 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια, από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β' 6290).

5-1-2022 Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.361 ΦΕΚ Β΄3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την επικράτεια, από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β' 6290).

4-1-2022 Εγκύκλιος Αριθμ Πρωτ. 357 Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπ. απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή για το έτος 2022 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας» (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

1-1-2022 Απόφαση Αριθμ.109435 ΦΕΚ Β΄6371 Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης καλλιτεχνών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τον μήνα Ιανουάριο 2022

31-12-2021 Απόφαση Αρ. Πρωτ. 109412 ΦΕΚ Β΄6368 Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022

ΘΕΜΑ: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή