Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2-12-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1 α/οικ. 64266 ΦΕΚ Β΄6802 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

22-11-2023 Απόφαση Αριθμ. 132791/Κ5 ΦΕΚ Β΄6597 Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

ΘΕΜΑ: Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας.

18-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.61006 ΦΕΚ Β΄6564 Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φρον

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39873/21.7.2023 (Β' 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 06:00.

6-11-2023 Απόφαση Αριθμ. Δ1α/οικ.58153 ΦΕΚ Β΄6302 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) ΚΥΑ περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την Επικράτεια σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνι

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 06:00

1-11-2023 Απόφαση Αριθμ. 94575 ΦΕΚ Β΄6261 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 ΚΥΑ «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3-4-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)

25-10-2023 Απόφαση Αριθμ.92278 ΦΕΚ Β΄6145 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή του εντύπου (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/139-2019 απόφασης του Υπ. Εργασίας, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδι

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ. 40331/Δ1.13521/139-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως ισχύει, για το έτος 2023

25-10-2023 Απόφαση Αριθμ.92925 ΦΕΚ Β΄6136 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023.

25-10-2023 Απόφαση Αριθμ.92886 ΦΕΚ Β΄6136 Τροποποίηση της υπ' αρ. 67806/19-7-2022 ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοπο

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αρ. 67806/19-7-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β' 3796).

18-10-2023 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 91262 Τήρηση ατομικού ιατρικού φακέλου εργαζομένων

ΘΕΜΑ: Τήρηση ατομικού ιατρικού φακέλου εργαζομένων

13-10-2023 Απόφαση Αριθμ. 89542 ΦΕΚ Β΄5950 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η Ιουλίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2023.

ΘΕΜΑ: Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για περιοχές που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από τη 17η Ιουλίου 2023 έως και την 31η Αυγούστου 2023.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή