Μοιραστείτε το

11-7-2017 Απόφαση 29542/557 ΦΕΚ Β΄ 2345 11-7-2017 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2017

11-7-2017 Απόφαση 29542/557 ΦΕΚ Β΄ 2345 11-7-2017 Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2017
fek_b_2345.pdf
Μέγεθος:
140.90 kB
Ημερομηνία:
11 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β' ημερολογιακό εξάμηνο 2017

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή